Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person.

8. Number of annual working units (AWU) at holdings owned by legal persons.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

Område
Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt

 

Män

Kvinnor

Summa

Män

kvinnor

Summa

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

576

300

876

66

65

131

1 007

21,8

Uppsala

298

56

354

11

4

15

369

2,5

Södermanlands

329

86

415

36

6

41

457

6,0

Östergötlands

598

118

715

62

13

74

790

2,4

Jönköpings

188

71

259

14

5

19

278

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

94

62

156

44

28

72

228

2,0

Kalmar

445

126

571

37

15

52

623

3,8

Gotlands

240

60

299

29

24

53

352

3,0

Blekinge

131

41

172

58

45

103

275

30,7

Skåne

1 852

435

2 287

374

364

738

3 025

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

576

156

732

45

17

62

794

4,7

Västra Götalands

933

434

1 368

72

71

143

1 511

4,4

Värmlands

205

59

264

14

5

19

283

6,2

Örebro

183

54

237

8

3

11

248

4,7

Västmanlands

219

61

281

21

9

30

310

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

142

77

219

6

6

12

231

3,2

Gävleborgs

125

60

185

5

3

8

193

15,1

Västernorrlands

143

51

194

9

2

11

205

7,3

Jämtlands

134

43

177

6

2

7

184

9,1

Västerbottens

314

117

431

29

22

51

482

4,8

Norrbottens

144

51

195

9

4

13

208

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 595

374

1 969

326

272

598

2 567

8,7

Götalands mellanbygder

1 194

266

1 459

187

166

353

1 813

4,8

Götalands norra slättbygder

1 012

292

1 303

76

20

96

1 399

1,8

Svealands slättbygder

1 614

568

2 182

140

87

227

2 409

9,3

Götalands skogsbygder

1 180

545

1 725

123

117

240

1 965

5,0

Mellersta Sveriges skogsb

380

141

521

39

15

54

575

3,8

Nedre Norrland

381

155

536

24

9

33

568

2,9

Övre Norrland

514

179

693

40

26

66

758

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

110

36

146

8

2

11

157

4,7

Stödområde 2a

464

163

628

33

24

58

685

3,8

Stödområde 2b

224

100

324

16

3

19

343

4,6

Stödområde 3

166

39

205

8

5

13

219

3,3

Stödområde 4a

219

107

326

14

8

22

348

4,3

Stödområde 4b

88

48

137

3

1

4

141

8,6

Stödområde 5a

525

283

808

71

68

139

947

8,8

Stödområde 5b

812

264

1 076

50

36

86

1 162

2,9

Stödområde 5c

415

193

608

70

43

113

721

9,6

Stödområde 5m

319

74

393

40

31

70

463

2,1

Övriga riket

4 526

1 211

5 738

640

491

1 131

6 869

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 001

520

1 521

207

290

496

2 017

12,4

2,1 - 5,0

290

136

426

55

33

87

513

16,8

5,1 - 10,0

408

241

649

56

35

91

741

27,3

10,1 - 20,0

371

181

553

59

32

91

644

9,1

20,1 - 30,0

210

93

302

30

42

72

374

5,9

30,1 - 50,0

345

142

487

21

12

33

520

4,9

50,1 - 100,0

1 211

341

1 551

132

55

187

1 739

1,4

Över 100,0

4 034

866

4 899

395

213

609

5 508

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

7 869

2 519

10 388

954

712

1 667

12 055

2,9

2003

8 128

2 890

11 018

..

..

1 435

12 452

2,1

1999

8 139

2 719

10 858

..

..

1 156

12 013