Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal årsverken (AWU) efter ålder för samtliga företagskategorier.

9. Number of annual work units (AWU) by working hours, all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

144

1 761

6 144

9 748

10 329

6 722

34 849

0,4

Män

127

1 557

5 415

8 717

9 521

6 189

31 527

0,4

Kvinnor

17

205

729

1 031

808

533

3 322

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

64

715

2 464

3 518

3 218

1 792

11 772

0,8

Män

8

82

343

619

541

584

2 177

2,8

Kvinnor

56

633

2 121

2 899

2 677

1 208

9 594

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

2 046

1 681

1 167

738

729

1 323

7 685

1,3

Män

1 453

1 376

956

575

508

1 042

5 910

1,4

Kvinnor

593

305

211

163

221

282

1 775

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

662

980

957

807

598

319

4 322

2,0

Män

468

735

730

636

517

264

3 350

1,6

Kvinnor

194

244

227

171

81

55

972

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

1 481

6,4

Män

..

..

..

..

..

..

1 077

8,0

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

404

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

24

280

994

1 225

942

291

3 756

0,7

Män

13

238

895

1 137

876

270

3 429

0,9

Kvinnor

11

42

99

88

67

21

328

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

675

1 407

1 528

1 495

1 149

377

6 631

3,2

Män

443

1 009

993

1 000

742

252

4 439

3,0

Kvinnor

232

397

536

495

407

125

2 192

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

1 667

8,7

Män

..

..

..

..

..

..

954

18,6

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

712

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

72 162

0,6

Män

..

..

..

..

..

..

52 864

0,5

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

19 298

1,2