Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

10. Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person.

10. Number of annual working units (AWU) by working hours, all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

Årlig arbetstid, timmar

 

 

1-499

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Medelfel

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

 

3 521

4 547

4 903

4 060

14 825

31 857

0,4

Män

 

2 823

3 918

4 218

3 582

13 706

28 247

0,4

Kvinnor

 

699

629

685

478

1 119

3 610

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

3 020

2 020

1 803

1 379

2 857

11 079

0,8

Män

 

482

460

406

301

605

2 254

2,0

Kvinnor

 

2 538

1 559

1 397

1 078

2 252

8 825

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

2 137

1 089

887

679

1 850

6 642

1,3

Män

 

1 470

806

600

523

1 605

5 004

1,2

Kvinnor

 

667

283

286

157

245

1 638

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

 

297

470

627

1 130

2 037

4 561

1,6

Män

 

218

322

424

755

1 732

3 451

1,6

Kvinnor

 

79

148

203

375

305

1 110

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

 

..

..

..

..

..

1 001

5,2

Män

 

..

..

..

..

..

770

4,9

Kvinnor

 

..

..

..

..

..

231

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

 

126

187

231

334

2 439

3 316

1,1

Män

 

107

168

201

302

2 305

3 082

1,1

Kvinnor

 

19

19

29

32

134

234

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

 

192

372

711

1 342

3 282

5 898

4,6

Män

 

111

194

345

878

2 504

4 032

4,8

Kvinnor

 

81

178

366

464

778

1 866

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

 

..

..

..

..

..

1 095

14,5

Män

 

..

..

..

..

..

662

11,4

Kvinnor

 

..

..

..

..

..

433

20,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

..

..

..

..

..

65 458

0,7

Män

 

..

..

..

..

..

47 508

0,6

Kvinnor

 

..

..

..

..

..

17 950

1,3