Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

11. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma.

11. Number of persons with other gainful activity beside the holding by age at holdings owned by private persons.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Medelfel

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

155

2 436

7 702

11 285

11 548

4 568

37 695

0,6

Bisyssla

61

514

1 586

2 672

3 345

2 222

10 399

1,6

Inget arbete

37

523

2 207

3 794

5 385

7 876

19 822

1,0

Därav Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

138

1 854

6 111

9 342

9 685

3 920

31 050

0,8

Bisyssla

28

475

1 374

2 427

3 116

2 028

9 448

1,7

Inget arbete

31

451

1 962

3 334

4 829

6 586

17 193

1,0

Därav Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

16

583

1 591

1 943

1 864

648

6 645

3,1

Bisyssla

33

39

212

245

229

194

952

6,1

Inget arbete

5

71

245

461

556

1 291

2 629

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

263

2 303

8 487

11 051

9 384

2 465

33 953

0,6

Bisyssla

43

225

423

842

779

563

2 875

4,6

Inget arbete

31

361

1 262

2 146

3 470

4 857

12 128

1,4

Därav Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

18

211

1 419

1 649

1 541

516

5 354

3,6

Bisyssla

23

24

57

70

91

221

485

9,1

Inget arbete

0

16

118

186

405

960

1 685

4,8

Därav Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

245

2 092

7 068

9 403

7 843

1 949

28 599

1,0

Bisyssla

21

201

367

771

688

342

2 389

5,2

Inget arbete

31

345

1 144

1 961

3 065

3 897

10 443

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

33

135

152

178

139

52

13 580

1,7

Bisyssla

7

37

61

51

40

34

1 745

4,8

Inget arbete

20

96

112

84

66

194

8 724

2,3

Därav Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

27

125

130

150

115

45

9 654

2,0

Bisyssla

7

33

53

47

32

28

1 353

5,5

Inget arbete

16

78

100

69

57

150

6 068

2,2

Därav Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

6

10

22

28

24

7

3 926

3,7

Bisyssla

0

4

8

3

8

6

391

7,9

Inget arbete

4

18

12

15

9

44

2 656

5,2