Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

12. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskild firma.

12. Number of persons with other gainful activity beside the holding by working hours at holdings owned by private persons.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

Årlig arbetstid, timmar

 

 

1-499

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Medelfel

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

21 987

8 639

4 368

1 447

1 253

37 695

0,6

Bisyssla

 

1 587

1 659

2 080

1 879

3 195

10 399

1,6

Inget arbete

 

4 896

1 837

1 397

1 315

10 377

19 822

1

Därav Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

17 530

7 447

3 759

1 238

1 076

31 050

0,8

Bisyssla

 

1 420

1 489

1 838

1 713

2 988

9 448

1,7

Inget arbete

 

3 735

1 520

1 151

1 144

9 643

17 193

1,0

Därav Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

4 456

1 192

609

210

178

6 645

3,1

Bisyssla

 

167

170

242

166

207

952

6,1

Inget arbete

 

1 161

317

245

172

734

2 629

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

27 836

3 792

1 412

437

476

33 953

0,6

Bisyssla

 

1 067

563

544

323

377

2 875

4,6

Inget arbete

 

7 343

1 034

930

816

2 005

12 128

1,4

Därav Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

3 805

913

372

118

145

5 354

3,6

Bisyssla

 

86

87

140

76

97

485

9,1

Inget arbete

 

806

228

138

150

363

1 685

4,8

Därav Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

24 031

2 879

1 039

319

330

28 599

0,8

Bisyssla

 

981

477

405

247

280

2 389

5,2

Inget arbete

 

6 537

806

792

666

1 642

10 443

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

10 915

1 721

587

203

155

13 580

1,7

Bisyssla

 

767

228

256

243

250

1 745

4,8

Inget arbete

 

5 415

958

575

331

1 445

8 724

2,3

Därav Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

7 656

1 295

432

140

131

9 654

2,0

Bisyssla

 

527

171

215

204

236

1 353

5,5

Inget arbete

 

3 578

686

314

254

1 237

6 068

2,2

Därav Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

 

3 258

425

155

63

24

3 926

3,7

Bisyssla

 

240

58

41

39

13

391

7,9

Inget arbete

 

1 837

272

262

77

208

2 656

5,2