Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3. Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person.

3. Number of occupied persons at holdings owned by legal persons.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

Område

Storleksgrupp

 

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

Totalt 

 

Medelfel

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

630

204

834

333

251

584

1 418

35,2

Uppsala

483

165

648

89

41

130

778

6,1

Södermanlands

414

111

525

96

42

137

662

6,6

Östergötlands

838

243

1 082

341

249

590

1 672

12,1

Jönköpings

240

68

308

54

22

76

383

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

105

44

149

11

7

18

167

15,0

Kalmar

518

199

717

151

89

240

957

10,2

Gotlands

292

86

378

82

33

114

492

10,7

Blekinge

105

26

132

139

146

285

416

28,6

Skåne

2 073

753

2 826

1 279

1 056

2 336

5 162

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

708

265

973

214

78

292

1 265

8,9

Västra Götalands

1 218

439

1 658

289

132

421

2 078

5,7

Värmlands

262

106

368

49

12

60

428

14,6

Örebro

294

90

384

123

73

195

579

15,9

Västmanlands

262

87

349

63

45

108

456

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

230

127

357

39

32

71

428

9,2

Gävleborgs

184

70

254

108

100

208

462

37,5

Västernorrlands

136

59

194

25

5

30

224

18,5

Jämtlands

167

69

236

45

22

67

303

11,2

Västerbottens

382

142

523

228

213

441

964

3,4

Norrbottens

196

84

281

57

10

67

348

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 636

511

2 147

727

466

1 193

3 340

8,5

Götalands mellanbygder

1 501

573

2 074

974

885

1 859

3 934

13,9

Götalands norra slättbygder

1 298

404

1 702

399

226

625

2 327

7,8

Svealands slättbygder

2 027

645

2 671

651

410

1 062

3 733

13,7

Götalands skogsbygder

1 518

593

2 111

375

165

540

2 651

5,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

655

252

906

215

152

367

1 273

12,7

Nedre norrland

491

224

714

181

122

304

1 018

18,7

Övre norrland

610

237

848

291

228

519

1 367

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

136

67

202

18

14

32

234

14,4

Stödområde 2a

589

225

814

302

229

531

1 345

4,3

Stödområde 2b

263

111

374

138

98

236

609

30,9

Stödområde 3

231

121

351

39

10

49

400

16,6

Stödområde 4a+4b

420

162

582

67

45

112

694

8,4

Stödområde 5a

521

195

717

77

20

97

814

7,5

Stödområde 5b

1 101

394

1 495

303

220

523

2 018

7,7

Stödområde 5c

486

148

634

76

53

128

762

9,1

Stödområde 5m

410

141

551

165

110

276

827

13,1

Övriga riket

5 579

1 875

7 455

2 630

1 855

4 485

11 939

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

593

279

872

342

325

667

1 539

6,0

2,1 - 5,0

428

165

593

399

358

757

1 350

28,0

5,1 - 10,0

548

338

885

253

243

496

1 382

23,6

10,1 - 20,0

696

309

1 005

240

136

376

1 381

30,5

20,1 - 30,0

471

208

679

131

105

236

915

12,2

30,1 - 50,0

665

281

946

187

98

285

1 231

7,8

50,1 - 100,0

1 416

502

1 919

420

245

665

2 583

6,1

100,0-

4 920

1 356

6 276

1 842

1 145

2 987

9 263

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

9 736

3 438

13 174

3 814

2 655

6 468

19 642

4,2

2005

10 421

4 007

14 428

4 556

3 376

7 932

22 361

2,9

2003

11 311

4 895

16 206

..

..

8 440

24 646

3,3