Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Antal sysselsatta efter ålder för enskild firma respektive juridisk person.

4. Number of occupied persons by age for all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 Medelfel

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

252

3 473

11 495

17 751

20 278

14 666

67 915

0,0

Män

198

2 780

9 447

15 103

17 629

12 533

57 690

0,4

Kvinnor

54

693

2 048

2 648

2 649

2 133

10 225

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

337

2 889

10 172

14 040

13 633

7 884

48 956

0,4

Män

41

252

1 594

1 905

2 037

1 696

7 525

2,7

Kvinnor

297

2 637

8 579

12 135

11 596

6 187

41 431

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

..

..

..

..

..

..

24 048

0,8

Män

..

..

..

..

..

..

17 076

1,1

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

6 973

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

7 963

1,4

Män

..

..

..

..

..

..

5 880

1,3

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

2 083

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

9 083

4,4

Män

..

..

..

..

..

..

6 598

3,7

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

2 485

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

14

316

985

1 586

1 410

383

4 693

0,0

Män

11

270

864

1 439

1 345

343

4 273

0,8

Kvinnor

3

46

120

147

65

40

421

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

8 480

3,4

Män

..

..

..

..

..

..

5 463

3,7

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

3 018

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

6 468

12,0

Män

..

..

..

..

..

..

3 814

9,9

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

2 655

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

177 615

0,5

Män

..

..

..

..

..

..

108 323

0,5

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

69 292

0,7