Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person.

5. Number of occupied persons by working hours, all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

Årlig arbetstid, timmar

 

 

1-499

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Medelfel

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

 

28 470

12 135

7 844

4 642

14 825

67 915

0

Män

 

22 685

10 455

6 748

4 095

13 706

57 690

0,3

Kvinnor

 

5 784

1 680

1 096

547

1 119

10 225

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

36 246

5 390

2 886

1 577

2 857

48 956

0,4

Män

 

4 698

1 228

650

344

605

7 525

2,7

Kvinnor

 

31 548

4 162

2 236

1 233

2 252

41 431

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

17 096

2 907

1 418

777

1 850

24 048

0,8

Män

 

11 761

2 152

960

598

1 605

17 076

1,1

Kvinnor

 

5 335

755

458

179

245

6 973

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

 

2 377

1 254

1 003

1 292

2 037

7 963

1,4

Män

 

1 747

859

678

863

1 732

5 880

1,3

Kvinnor

 

630

395

325

429

305

2 083

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

 

..

..

..

..

..

9 083

4,4

Män

 

..

..

..

..

..

6 598

3,7

Kvinnor

 

..

..

..

..

..

2 485

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

 

1 005

498

369

382

2 439

4 693

0

Män

 

853

447

322

346

2 305

4 273

0,8

Kvinnor

 

152

51

47

37

134

421

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

 

1 536

992

1 137

1 534

3 282

8 480

3,4

Män

 

885

518

552

1 004

2 504

5 463

3,7

Kvinnor

 

650

474

585

531

778

3 018

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

 

..

..

..

..

..

6 468

12,0

Män

 

..

..

..

..

..

3 814

9,9

Kvinnor

 

..

..

..

..

..

2 655

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

..

..

..

..

..

177 615

0,5

Män

 

..

..

..

..

..

108 323

0,5

Kvinnor

 

..

..

..

..

..

69 292

0,7