Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier.

6. Number of annual working units (AWU) for all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

Område

Storleksgrupp

 

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt 

 

Medelfel 

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 450

650

2 099

81

43

125

2 224

11,8

Uppsala

1 988

757

2 744

38

15

53

2 798

1,5

Södermanlands

1 555

569

2 124

56

15

71

2 195

1,7

Östergötlands

2 878

920

3 798

122

90

212

4 010

1,8

Jönköpings

2 512

836

3 349

39

12

51

3 400

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 568

712

2 280

21

2

23

2 303

9,9

Kalmar

2 818

937

3 756

69

33

103

3 859

1,7

Gotlands

1 383

495

1 878

32

6

38

1 916

1,0

Blekinge

931

277

1 208

32

19

52

1 259

2,5

Skåne

6 858

2 370

9 227

407

228

635

9 862

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 522

905

3 427

78

26

104

3 530

1,3

Västra Götalands

8 268

2 932

11 200

168

43

211

11 410

0,9

Värmlands

1 739

706

2 445

36

7

43

2 488

2,7

Örebro

1 485

557

2 043

30

9

38

2 080

2,4

Västmanlands

1 047

402

1 448

22

8

30

1 479

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 215

585

1 800

24

12

35

1 834

2,8

Gävleborgs

1 445

570

2 016

43

22

65

2 080

2,8

Västernorrlands

1 211

559

1 770

15

4

18

1 788

3,1

Jämtlands

1 001

569

1 569

36

11

46

1 615

3,5

Västerbottens

1 453

619

2 072

69

56

125

2 197

6,3

Norrbottens

749

362

1 110

16

4

20

1 130

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 412

1 338

5 749

290

129

419

6 168

1,3

Götalands mellanbygder

5 630

1 920

7 550

258

163

420

7 970

2,1

Götalands norra slättbygder

5 844

1 858

7 702

165

91

256

7 958

1,3

Svealands slättbygder

7 550

2 856

10 406

236

92

328

10 734

2,6

Götalands skogsbygder

13 102

4 986

18 088

226

60

285

18 373

1,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

3 573

1 532

5 106

85

33

117

5 223

2,3

Nedre Norrland

3 523

1 647

5 170

84

34

117

5 287

2,0

Övre Norrland

2 441

1 148

3 589

91

63

154

3 743

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

786

400

1 185

21

8

29

1 214

5,4

Stödområde 2a

2 547

1 235

3 782

92

64

155

3 937

4,0

Stödområde 2b

1 808

769

2 576

51

20

71

2 647

3,2

Stödområde 3

1 515

675

2 190

26

7

33

2 223

3,5

Stödområde 4a+4b

2 743

1 166

3 910

51

17

68

3 978

2,3

Stödområde 5a

6 192

2 404

8 596

90

18

107

8 703

2,8

Stödområde 5b

7 695

2 927

10 622

135

43

179

10 801

1,2

Stödområde 5c

2 775

1 052

3 828

65

28

93

3 921

1,9

Stödområde 5m

1 604

534

2 138

49

20

69

2 207

1,9

Övriga riket

18 411

6 123

24 534

853

439

1 293

25 827

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

704

310

1 014

74

88

162

1 176

12,0

2,1 - 5,0

3 783

2 493

6 277

75

61

135

6 412

3,9

5,1 - 10,0

4 497

2 439

6 937

54

29

82

7 019

2,7

10,1 - 20,0

6 234

2 565

8 798

112

60

172

8 970

3,3

20,1 - 30,0

4 163

1 493

5 656

59

30

89

5 745

1,4

30,1 - 50,0

6 294

2 079

8 372

130

50

181

8 553

1,1

50,1 - 100,0

9 399

3 020

12 419

289

109

398

12 817

0,4

100,0-

11 001

2 887

13 888

640

238

878

14 766

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

46 075

17 286

63 361

1 433

664

2 097

65 458

0,7

2005

50 832

18 182

69 014

2 032

1 116

3 148

72 162

0,6

2003

50 238

17 544

67 782

..

..

2 880

70 662

0,5