Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

8. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person.

8. Number of annual working units (AWU) at holdings owned by legal persons.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

Område

Storleksgrupp

 

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt

 

Medelfel

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

474

151

625

63

36

99

724

38,7

Uppsala

300

83

383

13

4

17

400

6,8

Södermanlands

303

68

371

23

9

32

403

7,4

Östergötlands

612

135

747

70

70

140

886

7,9

Jönköpings

179

39

218

10

4

14

232

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

72

23

94

2

1

3

97

16,7

Kalmar

414

129

543

22

10

31

574

8,0

Gotlands

231

49

280

15

3

18

298

7,6

Blekinge

74

18

92

13

11

25

116

14,5

Skåne

1 600

467

2 066

208

168

376

2 442

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

585

177

762

36

16

52

814

8,0

Västra Götalands

830

261

1 091

62

15

77

1 168

5,3

Värmlands

181

49

230

10

1

11

241

14,1

Örebro

205

60

264

16

7

23

287

16,7

Västmanlands

166

47

213

10

4

15

228

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

154

85

239

6

3

9

248

10,8

Gävleborgs

111

35

146

11

11

22

167

18,0

Västernorrlands

95

40

135

2

0

3

138

25,3

Jämtlands

115

45

160

11

6

17

177

10,3

Västerbottens

299

93

392

54

53

107

499

4,2

Norrbottens

116

50

165

6

1

7

173

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 304

329

1 633

143

83

226

1 858

5,3

Götalands mellanbygder

1 199

364

1 562

133

121

253

1 816

10,6

Götalands norra slättbygder

968

245

1 212

80

63

143

1 356

5,7

Svealands slättbygder

1 432

403

1 835

121

58

179

2 014

14,3

Götalands skogsbygder

1 053

339

1 392

62

17

79

1 471

5,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

376

129

505

38

22

60

565

10,0

Nedre Norrland

351

145

496

24

15

38

535

10,1

Övre Norrland

432

147

579

62

56

118

697

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

76

39

114

3

4

7

122

15,3

Stödområde 2a

449

144

593

63

55

118

711

4,4

Stödområde 2b

165

64

228

18

9

27

255

19,3

Stödområde 3

165

66

231

7

2

9

240

15,8

Stödområde 4a+4b

266

99

365

12

4

17

382

8,8

Stödområde 5a

330

96

426

27

3

30

457

8,8

Stödområde 5b

771

245

1 016

39

14

53

1 069

6,0

Stödområde 5c

325

84

409

21

14

35

444

8,8

Stödområde 5m

304

72

376

29

10

39

415

8,3

Övriga riket

4 264

1 192

5 456

444

317

761

6 217

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

477

208

684

65

84

149

833

7,0

2,1 - 5,0

192

78

270

53

55

108

379

22,3

5,1 - 10,0

266

178

443

35

18

53

496

29,9

10,1 - 20,0

426

175

600

55

29

84

684

41,1

20,1 - 30,0

234

115

349

23

19

42

391

13,7

30,1 - 50,0

374

152

526

28

10

38

564

7,9

50,1 - 100,0

1 016

301

1 317

74

41

114

1 431

3,9

100,0-

4 130

896

5 025

329

178

507

5 532

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

7 114

2 100

9 214

662

433

1 095

10 310

3,5

2005

7 869

2 519

10 388

954

712

1 667

12 055

2,9

2003

8 128

2 890

11 018

..

..

1 435

12 452

2,1