Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

9. Antal årsverken (AWU) efter ålder för enskild firma respektive juridisk person.

9. Number of annual working units (AWU) by age group, all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Medelfel

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

117

1 575

5 409

8 819

9 761

6 176

31 857

0,4

Män

91

1 349

4 666

7 782

8 903

5 456

28 247

0,5

Kvinnor

26

225

743

1 037

858

720

3 610

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

102

591

2 262

3 370

3 000

1 754

11 079

0,8

Män

19

70

439

519

578

630

2 254

2,9

Kvinnor

83

521

1 824

2 851

2 422

1 125

8 825

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

..

..

..

..

..

..

6 642

0,8

Män

..

..

..

..

..

..

5 004

1,1

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

1 638

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

4 561

1,6

Män

..

..

..

..

..

..

3 451

1,6

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

1 110

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

1 001

5,2

Män

..

..

..

..

..

..

770

4,9

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

231

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

14

266

715

1 142

967

213

3 316

1,1

Män

11

229

655

1 061

934

192

3 082

1,2

Kvinnor

3

37

60

81

33

21

234

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

5 898

4,6

Män

..

..

..

..

..

..

4 032

4,8

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

1 866

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

1 095

14,5

Män

..

..

..

..

..

..

662

11,4

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

433

20,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

65 458

0,7

Män

..

..

..

..

..

..

47 508

0,6

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

17 950

1,3