Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person

10. Annual Working Units (AWU) for holdings owned by private persons and legal persons, by working hours

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

Företagare

3 783

4 415

4 315

3 453

12 963

28 929

Män

3 038

3 758

3 738

3 040

11 940

25 513

Kvinnor

746

657

578

413

1 023

3 416

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

2 486

1 577

1 284

914

2 304

8 565

Män

429

362

323

164

400

1 677

Kvinnor

2 058

1 215

961

750

1 904

6 888

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

2 022

1 058

912

741

2 267

7 001

Män

1 157

683

591

487

1 756

4 673

Kvinnor

866

683

321

254

511

2 327

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

234

310

551

1 085

2 222

4 401

Män

169

209

365

800

1 808

3 351

Kvinnor

65

209

186

285

414

1 050

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

1 889

Män

..

..

..

..

..

1 389

Kvinnor

..

..

..

..

..

500

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

160

243

273

391

2 425

3 492

Män

135

204

229

312

2 144

3 024

Kvinnor

25

39

44

79

281

468

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

201

385

702

1 389

3 968

6 645

Män

109

203

347

824

2 954

4 437

Kvinnor

92

182

355

565

1 014

2 208

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

1 451

Män

..

..

..

..

..

927

Kvinnor

..

..

..

..

..

524

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

62 343

Män

..

..

..

..

..

44 959

Kvinnor

..

..

..

..

..

17 384