Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma

11. Number of persons with other gainful activity beside the holding at holdings owned by private persons, by age group

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Företagare

 

Huvudsyssla

98

34

1 475

8

5 038

4

8 735

3

8 842

4

6 189

5

30 377

2

Bisyssla

..

..

202

30

815

15

1 567

11

2 034

10

1 683

11

6 303

5

Inget annat arbete

100

33

858

12

2 728

7

6 233

5

8 221

4

11 033

3

29 173

2

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

98

22

1 180

9

3 789

5

6 850

4

7 459

4

5 324

5

24 701

2

Bisyssla

..

..

172

33

729

15

1 374

11

1 927

10

1 527

12

5 733

6

Inget annat arbete

..

..

739

13

2 246

8

5 313

5

7 317

4

9 417

3

25 063

2

Därav kvinnor

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

..

..

294

16

1 248

7

1 885

7

1 383

8

865

13

5 676

4

Bisyssla

..

..

..

..

..

..

193

32

..

..

..

..

570

19

Inget annat arbete

..

..

..

..

482

18

919

13

904

12

1 616

7

4 110

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

2 950

5

1 534

6

4 874

4

8 806

3

8 015

3

5 460

4

31 639

2

Bisyssla

184

33

..

..

478

20

582

18

642

18

596

19

2 592

9

Inget annat arbete

1 197

11

445

19

1 805

9

3 195

7

4 431

6

4 360

5

15 432

3

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

515

14

169

22

792

9

1 551

5

1 095

8

881

11

5 003

4

Bisyssla

..

..

..

..

173

33

..

..

..

..

..

..

473

21

Inget annat arbete

356

19

..

..

..

..

307

24

297

24

829

12

2 039

9

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

2 435

5

1 365

6

4 082

4

7 255

3

6 919

4

4 579

5

26 635

2

Bisyssla

..

..

..

..

306

24

531

19

498

20

519

20

2 120

10

Inget annat arbete

841

10

350

14

1 651

6

2 887

5

4 134

4

3 531

5

13 394

3