Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

12. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskild firma

12. Number of persons with other gainful activity beside the holding at holdings owned by private persons, by working hours in the holding

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

Årlig arbetstid i timmar

 

-449

 

450-899

 

900-1349

 

1350-1799

 

1800-

 

Totalt

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

19 050

2

6 852

4

3 138

6

893

13

444

21

30 377

2

Bisyssla

1 616

12

1 108

14

1 259

12

846

14

1 475

10

6 303

5

Inget annat arbete

9 281

4

3 865

5

2 665

5

1 990

5

11 372

1

29 173

2

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

15 489

2

5 390

4

2 683

7

745

15

393

22

24 701

2

Bisyssla

1 419

12

1 007

14

1 147

12

783

14

1 378

11

5 733

6

Inget annat arbete

7 256

5

3 302

7

2 260

8

1 734

7

10 511

2

25 063

2

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 561

5

1 462

7

454

16

148

33

..

..

5 676

4

Bisyssla

197

33

..

..

..

..

..

..

..

..

570

19

Inget annat arbete

2 024

9

563

17

405

18

256

20

861

6

4 110

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

27 793

2

2 399

6

888

11

269

23

290

25

31 639

1

Bisyssla

1 523

12

459

20

266

25

187

28

158

30

2 592

9

Inget annat arbete

11 402

4

1 069

12

712

13

569

12

1 681

5

15 432

3

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 864

4

739

10

250

19

..

..

..

..

5 003

4

Bisyssla

213

32

..

..

..

..

..

..

..

..

473

21

Inget annat arbete

1 307

11

245

27

131

34

170

26

185

15

2 039

9

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

23 929

2

1 659

7

638

13

172

27

238

28

26 635

2

Bisyssla

1 311

13

332

23

209

28

114

33

154

31

2 120

10

Inget annat arbete

10 095

4

824

13

581

14

398

13

1 495

5

13 394

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

9 142

6

1 680

12

776

17

323

26

190

33

12 112

5

Bisyssla

416

25

158

34

190

31

173

34

149

32

1 085

14

Inget annat arbete

6 720

7

980

15

603

18

334

21

2 181

9

10 817

5

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

5 463

8

1 299

15

508

21

154

34

..

..

7 481

6

Bisyssla

324

30

..

..

..

..

..

..

143

33

822

16

Inget annat arbete

3 706

9

709

19

400

23

290

24

1 741

10

6 847

6

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 679

8

381

23

269

28

..

..

..

..

4 631

7

Bisyssla

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

263

26

Inget annat arbete

3 013

9

271

26

203

29

44

20

440

22

3 971

8