Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person

3. Number of occupied at holdings owned by legal persons

Område

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

 

 

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

498

324

822

109

126

235

1 057

Uppsala

518

205

723

116

94

210

933

Södermanland

481

169

650

75

27

102

752

Östergötlands

840

302

1 142

282

209

491

1 633

Jönköpings

282

127

409

129

101

229,6

639

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

133

73

206

28

19

47

253

Kalmar

573

256

829

100

45

145

974

Gotlands

341

104

445

92

63

155

600

Blekinge

167

44

211

241

253

494

705

Skåne

2 186

735

2 921

1 283

811

2094

5 015

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

718

275

993

187

149

336

1 329

Västra Götalands

1 442

608

2 050

626

228

854

2 904

Värmlands

243

86

329

71

100

171

500

Örebro

304

124

428

50

23

73

501

Västmanlands

311

133

444

61

60

121

565

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

282

148

430

158

25

183

613

Gävleborgs

200

98

298

34

21

55

353

Västernorrlands

141

69

210

32

12

44

254

Jämtlands

167

81

248

136

19

155

403

Västerbottens

321

152

473

78

35

113

586

Norrbottens

207

84

291

75

70

145

436

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 798

577

2 375

797

557

1354

3 729

Götalands mellanbygder

1 525

522

2 047

860

539

1399

3 446

Götalands norra slättbygder

1 423

478

1 901

671

206

877

2 778

Svealands slättbygder

2 089

923

3 012

448

404

852

3 864

Götalands skogsbygder

1 782

864

2 646

552

491

1043

3 689

Mellersta Sveriges skogsbygder

611

297

908

246

114

360

1 268

Nedre Norrland

560

274

834

226

69

295

1 129

Övre Norrland

567

262

829

163

110

273

1 102

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-  2

749

529

1 278

340

300

640

1 918

2,1 – 5,0

275

161

436

168

58

226

662

5,1 – 10,0

571

446

1 017

150

135

285

1 302

10,1 – 20,0

747

521

1 268

198

185

383

1 651

20,1 – 30,0

447

223

670

99

102

201

871

30,1 – 50,0

728

247

975

191

119

310

1 285

50,1 – 100,0

1 278

471

1 749

621

572

1 193

2 942

100,1 -

5 560

1 599

7 159

2 195

1 019

3 214

10 373

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-  2

1 137

805

1 942

419

363

782

2 724

2,1 – 5,0

380

260

640

184

81

265

905

5,1 – 10,0

509

390

899

130

108

238

1 137

10,1 – 20,0

630

350

980

166

198

364

1 344

20,1 – 30,0

454

218

672

154

111

265

937

30,1 – 50,0

698

226

924

137

72

209

1 133

50,1 – 100,0

1 359

486

1 845

652

587

 1 239

3 084

100,1 -

5 188

1 462

6 650

2 120

970

3 090

9 740

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

10 355

4 197

14 552

3 962

2 490

6 452

21 004

2010, enligt tidigare LBR-definition

9 936

3 901

13 837

3 882

2 419

6 301

20 138

2007

9 736

3 438

13 174

3 814

2 655

6 468

19 643

2005

10 421

4 007

14 428

4 556

3 376

7 932

22 361