Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Antal sysselsatta efter ålder för enskild firma respektive juridisk person

4. Number of occupied at holdings owned by private persons and legal persons, by age

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

229

2 676

9 444

16 917

18 893

17 694

65 853

Män

194

2 146

7 711

14 060

16 447

15 159

55 717

Kvinnor

35

530

1 733

2 857

2 446

2 535

10 136

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

551

2 519

8 802

13 919

14 151

10 987

50 929

Män

73

301

1 224

1 946

1 989

2 225

7 758

Kvinnor

478

2 218

7 578

11 973

12 162

8 762

43 171

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

..

..

..

..

..

..

23 574

Män

..

..

..

..

..

..

14 332

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

9 242

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

7 037

Män

..

..

..

..

..

..

5 212

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

1 825

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

10 531

Män

..

..

..

..

..

..

7 050

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

3 481

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

30

307

983

1 693

1 549

676

5 238

Män

22

241

825

1 414

1 378

609

4 489

Kvinnor

8

66

158

279

171

67

749

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

9 314

Män

..

..

..

..

..

..

5 866

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

3 448

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

6 452

Män

..

..

..

..

..

..

3 962

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

2 490

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

178 928

Män

..

..

..

..

..

..

104 386

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

74 542