Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person

5. Number of occupied at holdings owned by private persons and legal persons, by working hours

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

Företagare

30 267

11 773

6 904

3 946

12 963

65 853

Män

24 301

10 022

5 980

3 474

11 940

55 717

Kvinnor

5 966

1 751

924

472

1 023

10 136

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

41 321

4 205

2 055

1 044

2 304

50 929

Män

5 690

964

517

187

400

7 758

Kvinnor

35 631

3 241

1 538

857

1 904

43 171

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

16 179

2 822

1 459

847

2 267

23 574

Män

9 254

1 820

945

557

1 756

14 332

Kvinnor

6 925

1 002

514

290

511

9 242

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

1 868

826

881

1 240

2 222

7 037

Män

1 348

558

584

914

1 808

5 212

Kvinnor

520

268

297

326

414

1 825

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

10 531

Män

..

..

..

..

..

7 050

Kvinnor

..

..

..

..

..

3 481

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

1 281

649

437

446

2 425

5 238

Män

1 077

545

367

356

2 144

4 489

Kvinnor

204

104

70

90

281

749

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

1 607

1 028

1 123

1 588

3 968

9 314

Män

873

542

555

942

2 954

5 866

Kvinnor

734

486

568

646

1 014

3 448

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

6 452

Män

..

..

..

..

..

3 962

Kvinnor

..

..

..

..

..

2 490

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

178 928

Män

..

..

..

..

..

104 386

Kvinnor

..

..

..

..

..

74 542