Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person

8. Annual Working Units (AWU) for holdings owned by legal persons

Område

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

315

195

510

31

33

64

574

Uppsala

337

123

460

27

20

47

507

Södermanland

336

109

445

20

6

26

470

Östergötlands

630

185

815

52

32

84

898

Jönköpings

197

82

279

13

9

22

301

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

79

46

125

5

2

7

132

Kalmar

455

173

628

32

15

47

675

Gotlands

270

71

341

23

8

31

372

Blekinge

128

26

154

30

23

53

207

Skåne

1 693

491

2 184

453

237

690

2 873

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

568

185

753

46

37

83

836

Västra Götalands

944

356

1 300

85

50

135

1 436

Värmlands

161

58

218

10

11

21

239

Örebro

211

78

288

13

4

17

305

Västmanlands

216

86

302

13

7

20

322

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

184

94

278

17

6

23

301

Gävleborgs

135

66

200

9

4

14

214

Västernorrlands

101

43

144

6

3

8

152

Jämtlands

122

49

171

11

4

15

186

Västerbottens

237

105

342

16

8

24

366

Norrbottens

146

56

202

15

5

20

222

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 434

400

1 834

336

196

532

2 366

Götalands mellanbygder

1 223

354

1 577

210

91

300

1 878

Götalands norra slättbygder

1 051

292

1 343

89

47

136

1 479

Svealands slättbygder

1 415

569

1 984

104

74

178

2 162

Götalands skogsbygder

1 159

524

1 682

87

68

155

1 837

Mellersta Sveriges skogsbygder

368

179

548

35

20

54

602

Nedre Norrland

402

182

584

34

13

47

631

Övre Norrland

410

176

586

33

14

47

633

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

571

394

965

100

82

182

1 147

2,1 – 5,0

123

86

209

25

16

41

250

5,1 – 10,0

248

242

490

24

23

47

538

10,1 – 20,0

341

265

605

30

23

53

658

20,1 – 30,0

201

112

313

17

17

34

347

30,1 – 50,0

395

139

534

29

16

45

579

50,1 – 100,0

856

277

1 132

94

73

167

1 299

100,1 -

4 728

1 162

5 889

608

274

882

6 771

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

763

534

1 296

111

92

203

1 499

2,1 – 5,0

156

141

297

24

19

43

340

5,1 – 10,0

213

212

425

25

23

47

472

10,1 – 20,0

297

176

473

28

20

47

521

20,1 – 30,0

224

111

335

18

16

33

368

30,1 – 50,0

394

130

524

26

15

41

565

50,1 – 100,0

987

303

1 291

103

76

179

1 470

100,1 -

4 427

1 069

5 496

592

265

857

6 353

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

7 461

2 676

10 137

927

524

1 451

11 588

2010, enligt tidigare LBR-definition

7 274

2 535

9 808

884

516

1 400

11 208

2007

7 114

2 100

9 214

662

433

1 095

10 310

2005

7 869

2 519

10 388

954

712

1 667

12 055