Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal årsverken (AWU) efter åldersgrupp för enskild firma respektive juridisk person

9. Annual Working Units (AWU) for holdings owned by private persons and legal persons, by age group

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

104

1 166

4 187

7 937

8 776

6 758

28 929

Män

93

983

3 576

6 877

7 980

6 005

25 513

Kvinnor

11

184

611

1 060

797

753

3 416

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

133

397

1 512

2 559

2 363

1 601

8 565

Män

32

56

255

420

424

490

1 677

Kvinnor

101

341

1 257

2 139

1 939

1 112

6 888

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

..

..

..

..

..

..

7 001

Män

..

..

..

..

..

..

4 673

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

2 327

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

4 401

Män

..

..

..

..

..

..

3 351

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

1 889

Män

..

..

..

..

..

..

1 389

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

20

238

682

1 159

1 038

355

3 492

Män

14

191

584

979

930

326

3 024

Kvinnor

6

47

98

180

108

29

468

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

6 645

Män

..

..

..

..

..

..

4 437

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

2 208

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

1 451

Män

..

..

..

..

..

..

927

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

524

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

62 343

Män

..

..

..

..

..

..

44 959

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

17 384