Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

10. Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskilt företag respektive juridisk person

10 Annual Working Units (AWU) for sole traders and for limited companies and other type of legal persons, by working hours

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

 

-449

 

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

 

Totalt

 

 

Enskilt företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

3 720

1

3 907

2

4 071

2

3 363

3

11 420

1

26 481

1

Män

2 980

1

3 283

1

3 529

1

2 961

1

10 470

1

23 223

1

Kvinnor

740

3

624

5

541

7

402

9

951

6

3 258

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

1 997

1

1 308

3

1 051

5

713

6

1 919

4

6 989

1

Män

373

4

308

7

202

10

131

15

392

8

1 405

4

Kvinnor

1 625

1

1 001

2

850

2

582

3

1 527

2

5 584

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

1 898

2

1 053

4

938

5

1 058

5

2 198

4

7 145

2

Män

947

3

629

5

590

6

798

6

1 637

4

4 601

2

Kvinnor

951

3

424

6

348

8

260

10

562

7

2 544

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

219

6

254

7

553

6

1 053

5

2 007

4

4 087

3

Män

147

8

158

8

347

7

716

5

1 608

4

2 976

3

Kvinnor

73

9

96

11

207

9

337

9

399

9

1 111

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

2 179

5

Män

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

1 506

5

Kvinnor

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

673

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

151

6

193

8

307

8

429

9

2 489

3

3 569

1

Män

129

3

161

4

254

4

304

6

2 279

1

3 127

2

Kvinnor

21

15

33

20

53

20

124

16

210

14

442

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

218

6

419

6

712

7

1 611

7

4 413

5

7 372

4

Män

108

8

184

8

290

7

902

7

3 130

5

4 614

4

Kvinnor

110

8

236

9

421

11

709

11

1 282

10

2 758

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

1 471

10

Män

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

898

10

Kvinnor

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

573

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

59 294

1

Män

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

42 351

1

Kvinnor

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

16 943

2