Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

11. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskilt företag

11. Number of persons with other gainful activity beside the holding for sole traders, by age group

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

 

25-34 år

 

35-44 år

 

45-54 år

 

55-64 år

 

65- år

 

Totalt

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

88

13

1 250

4

3 836

2

7 603

2

7 391

2

4 655

3

24 822

1

Bisyssla

19

34

420

9

1 171

5

2 569

4

3 426

3

4 197

3

11 801

2

Inget annat arbete

83

17

693

6

2 575

3

4 954

2

6 477

2

10 534

1

25 316

1

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

82

16

968

5

2 948

3

6 131

2

6 230

2

3 908

3

20 267

1

Bisyssla

..

..

360

9

996

6

2 262

4

3 127

3

3 729

3

10 489

2

Inget annat arbete

76

18

586

7

2 107

3

4 094

3

5 626

2

8 835

2

21 325

1

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

..

..

282

9

888

5

1 472

4

1 161

5

747

8

4 556

2

Bisyssla

..

..

60

32

175

16

307

11

299

12

468

10

1 312

6

Inget annat arbete

..

..

107

19

468

9

860

6

851

6

1 699

4

3 991

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

41

19

1 136

4

4 052

2

7 528

2

7 860

2

5 379

2

25 996

1

Bisyssla

..

..

108

20

499

9

970

6

1 168

6

1 159

6

3 906

3

Inget annat arbete

32

25

614

7

2 033

4

4 406

3

5 035

2

5 891

2

18 012

1

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

..

..

161

13

806

5

1 233

4

1 083

5

880

6

4 167

2

Bisyssla

..

..

..

..

107

21

214

15

211

14

233

14

787

8

Inget annat arbete

..

..

116

18

295

11

589

8

580

8

966

6

2 550

4

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

37

20

976

4

3 246

2

6 295

2

6 777

2

4 499

2

21 829

1

Bisyssla

..

..

86

20

392

10

756

7

957

6

925

7

3 118

4

Inget annat arbete

29

26

499

8

1 739

4

3 817

3

4 455

2

4 925

2

15 463

1