Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2. Antal sysselsatta inom företagskategorin enskilt företag

2. Number of occupied by sole traders

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område

 

 

 

 

 

 

 

Ej familjemedlemmar

 

 

Storleksgrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

Familjemedlem

Stadigvarande

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

Män

 

Kvinnor

 

Män

 

Kvinnor

 

Män

 

Kvinnor

 

Män

 

Kvinnor

 

Totalt

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

     1 261   

3

      407   

10

      581   

9

     1 282   

4

      145   

17

     59   

30

..

..

..

..

     4 098   

4

 

Uppsala

     2 155   

2

      426   

10

      897   

7

     2 105   

3

      187   

16

     57   

26

      255   

10

        61   

24

     6 144   

2

 

Södermanlands

     1 573   

2

      351   

11

      656   

9

     1 649   

4

      208   

15

     91   

24

      283   

19

        93   

34

     4 903   

3

 

Östergötlands

     2 613   

1

      385   

10

   1 075   

6

     2 625   

2

      353   

9

   102   

15

      419   

7

      184   

17

     7 756   

2

 

Jönköpings

     2 932   

2

      443   

10

   1 215   

7

     2 861   

3

      246   

15

   126   

20

      310   

8

      105   

19

     8 239   

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

     1 966   

2

      309   

12

      678   

8

     1 775   

4

      154   

15

     72    

26

      166   

12

        60   

20

     5 179   

2

 

Kalmar

     2 512   

1

      459   

7

      926   

5

     2 524   

2

      336   

8

   116   

14

      475   

22

      397   

31

     7 746   

3

 

Gotlands

     1 168   

2

      170   

12

      401   

8

     1 164   

3

      137   

12

     54   

27

      179   

7

        70   

31

     3 342   

2

 

Blekinge

     1 146   

2

      207   

12

      419   

9

        992   

4

      109   

18

..

..

      418   

25

      272   

27

     3 596   

5

 

Skåne

     6 625   

1

   1 240   

5

   2 477   

4

     6 502   

2

      693   

7

   292   

13

   1 406   

8

      818   

15

   20 053   

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

     2 610   

1

      443   

9

      944   

6

     2 506   

3

      234   

14

   121   

14

      267   

10

..

..

     7 489   

3

 

Västra Götalands

   10 840   

1

   1 636   

5

   3 799   

4

   10 244   

1

      746   

7

   324   

11

   1 073   

6

      413   

15

   29 074   

1

 

Värmlands

     2 580   

2

      635   

10

   1 038   

8

     2 493   

3

      219   

19

     68   

25

      259   

10

        82   

15

     7 377   

2

 

Örebro

     1 801   

2

      360   

11

      746   

8

     1 797   

4

      131   

17

     84   

21

      223   

8

      124   

15

     5 266   

2

 

Västmanlands

     1 330   

3

      264   

15

      497   

12

     1 254   

5

        89   

21

     55   

26

      104   

24

..

..

     3 634   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

     1 619   

2

      323   

12

      616   

10

     1 652   

4

        97   

24

     51    

26

      182   

11

..

..

     4 775   

3

 

Gävleborgs

     1 871   

2

      356   

12

      725   

8

     1 809   

4

      144   

15

     83   

26

      216   

13

      361   

72

     5 565   

6

 

Västernorrlands

     1 521   

3

      492   

10

      869   

9

     1 436   

5

      121   

26

     44   

33

      164   

15

..

..

     4 686   

3

 

Jämtlands

     1 145   

3

      310   

13

      575   

10

     1 183   

5

        67   

23

     47   

28

      189   

12

        70   

19

     3 585   

3

 

Västerbottens

     1 843   

2

      350   

12

      712   

10

     1 722   

4

        86   

27

     40   

23

      156   

12

      103   

23

     5 012   

2

 

Norrbottens

        986   

4

      292   

13

      405   

12

        990   

6

        73   

27

     33   

34

        82   

27

..

..

     2 900   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

     3 679   

1

      598   

8

   1 299   

6

     3 653   

2

      467   

8

   213   

14

      904   

11

      846   

26

   11 659   

3

 

Götalands mellanbygder

     4 975   

1

      773   

6

   1 703   

4

     4 814   

2

      630   

6

   242   

12

   1 314   

11

      789   

18

   15 242   

2

 

Götalands norra slättbygder

     6 158   

1

      792   

7

   2 097   

5

     5 790   

2

      632   

7

   219   

11

      801   

7

      298   

15

   16 788   

1

 

Svealands slättbygder

     8 195   

1

   1 746   

5

   3 364   

4

     8 149   

2

      831   

7

   354   

11

   1 168   

11

      384   

15

   24 192   

1

 

Götalands skogsbygder

   16 437   

1

   2 965   

4

   6 430   

3

   15 771   

1

   1 196   

6

   537   

9

   1 577   

5

      711   

13

   45 624   

1

 

Mellersta Sv skogsbygder

     5 154   

1

   1 125   

7

   2 030   

5

     5 137   

2

      338   

13

   156   

17

      497   

6

      380   

28

   14 816   

2

 

Nedre Norrland

     4 416   

2

   1 116   

7

   2 054   

5

     4 255   

3

      296   

14

   139   

16

      583   

8

..

..

   13 324   

3

 

Övre Norrland

     3 082   

2

      744   

8

   1 274   

7

     2 995   

3

      186   

18

     92   

19

      259   

12

      142   

22

     8 773   

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

        572   

5

      218   

14

      326   

13

        544   

7

        83   

25

     74   

27

      135   

17

      241   

18

     2 193   

5

 

2,1 – 5,0

     4 886   

2

   1 603   

5

   1 955   

6

     4 834   

3

      114   

27

   129   

26

      295   

18

      204   

32

   14 019   

2

 

5,1 – 10,0

   11 558   

1

   3 319   

4

   4 898   

3

   10 943   

2

      301   

18

   158   

21

      616   

9

      313   

17

   32 107   

1

 

10,1 – 20,0

   10 940   

1

   2 234   

4

   3 939   

4

   10 344   

2

      328   

14

   208   

18

      830   

11

   1 069   

33

   29 891   

2

 

20,1 – 30,0

     5 452   

1

      877   

7

   1 815   

5

     5 190   

2

      227   

16

   130   

20

      515   

9

      331   

18

   14 538   

1

 

30,1 – 50,0

     6 081   

1

      764   

7

   2 151   

5

     5 909   

2

      337   

13

   164   

20

      769   

14

      359   

19

   16 535   

1

 

50,1 – 100,0

     6 857   

1

      552   

7

   2 323   

4

     6 683   

1

      701   

8

   287   

10

   1 360   

8

      611   

14

   19 374   

1

 

100,1 -

     5 750   

0

      293   

7

   2 844   

2

     6 117   

1

   2 484   

3

   802   

4

   2 582   

6

      889   

15

   21 761   

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark,

hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

     2 255   

2

      837   

7

   1 113   

7

     2 268   

4

      153   

22

   150   

22

      292   

14

      294   

18

     7 362   

2

 

2,1 – 5,0

     7 451   

1

   2 398   

4

   3 128   

4

     7 236   

2

      166   

19

   181   

21

      432   

13

      249   

26

   21 240   

1

 

5,1 – 10,0

   10 492   

1

   2 856   

4

   4 344   

4

     9 777   

2

      296   

18

   117   

22

      547   

13

      302   

18

   28 731   

1

 

10,1 – 20,0

   10 400   

1

   1 849   

5

   3 564   

4

     9 949   

2

      357   

14

   185   

18

      839   

9

   1 110   

32

   28 254   

2

 

20,1 – 30,0

     5 073   

1

      668   

7

   1 679   

6

     4 886   

2

      238   

14

   132   

19

      677   

16

      322   

18

   13 675   

2

 

30,1 – 50,0

     5 529   

1

      653   

7

   1 875   

5

     5 355   

2

      366   

13

   168   

19

      621   

7

      344   

19

   14 911   

1

 

50,1 – 100,0

     6 318   

1

      412   

8

   2 257   

4

     6 245   

1

      793   

6

   321   

9

   1 417   

7

      571   

15

   18 335   

1

 

100,1 -

     4 578   

0

      187   

8

   2 291   

2

     4 848   

1

   2 207   

3

   698   

5

   2 277   

6

      826   

16

   17 911   

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

   52 096   

0

   9 859   

2

  20 251   

2

   50 565   

1

   4 576   

3

  1 952   

5

7 102

4

4 018

10

  150 419   

1

 

2010

55 717

 

10 136

 

22 090

 

52 413

 

5 212

 

1 825

 

7 050

 

3 481

 

157 924

 

 

2010, enl. tidigare LBR-definition

53 807

 

9 390

 

21 166

 

50 515

 

5 115

 

1 789

 

6 915

 

3 436

 

152 133

 

 

2007

57 690

 

10 225

 

24 601

 

48 403

 

5 880

 

2 083

 

6 598

 

2 485

 

157 965

 

 

2005

61 977

 

8 744

 

23 277

 

38 703

 

5 326

 

1 785

 

8 152

 

3 559

 

151 523