Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskilt företag respektive juridisk person

5. Number of occupied by sole traders and at limited companies and other type of legal
persons, by working hours

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

 

-449

 

450-899

900-1349

 

1350-1799

 

1800-

 

Totalt

 

Enskilt företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

29 760

1

10 418

2

6 514

2

3 843

3

11 420

1

61 955

-

Män

23 842

1

8 754

1

5 647

1

3 384

1

10 470

1

52 096

0

Kvinnor

5 919

3

1 664

5

866

7

460

9

951

6

9 859

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

40 011

1

3 489

3

1 682

4

815

6

1 919

4

47 917

0

Män

5 819

2

820

5

323

8

150

11

392

6

7 504

2

Kvinnor

34 192

0

2 669

2

1 359

2

665

2

1 527

1

40 413

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

15 181

2

2 809

4

1 501

5

1 209

5

2 198

4

22 899

2

Män

7 575

3

1 679

5

945

6

912

6

1 637

4

12 747

2

Kvinnor

7 606

3

1 131

6

556

8

297

10

562

7

10 152

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

stadigvarande sysselsatta

1 754

6

679

7

885

6

1 203

5

2 007

4

6 528

3

Män

1 173

8

422

8

555

7

819

5

1 608

4

4 576

3

Kvinnor

581

9

257

11

331

9

385

9

399

9

1 952

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

11 120

5

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

7 102

4

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 018

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska

personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

1 204

5

516

8

491

8

490

8

2 489

3

5 191

-

Män

1 034

3

429

4

406

4

348

6

2 279

1

4 495

1

Kvinnor

171

15

87

20

85

17

142

16

210

14

695

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

stadigvarande

sysselsatta

1 742

6

1 118

6

1 139

7

1 841

7

4 413

5

10 252

4

Män

864

8

490

8

464

7

1 031

7

3 130

5

5 979

4

Kvinnor

878

8

628

9

674

11

810

11

1 282

10

4 273

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

6 827

12

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3 717

10

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3 111

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

172 689

1

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

98 216

1

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

74 473

1