Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

8. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person

8. Annual Working Units (AWU) for limited companies and other type of legal persons

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

 

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

Totalt

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

      322   

11

      272   

23

        594   

14

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        749   

15

 

Uppsala

      320   

11

      106   

15

        426   

10

     24   

18

     14   

23

        38   

18

        464   

10

 

Södermanlands

      351   

11

      136   

16

        487   

11

      ..   

..

       4   

24

        16   

31

        503   

11

 

Östergötlands

      680   

7

      208   

11

        888   

6

     51   

24

      ..   

..

        72   

24

        959   

6

 

Jönköpings

      245   

13

      100   

29

        345   

13

     16   

32

      ..   

..

      ..   

..

        373   

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

        74   

23

      ..   

..

          93   

25

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        107   

31

 

Kalmar

      468   

8

      147   

13

        614   

8

     20   

23

      ..   

..

        30   

29

        644   

8

 

Gotlands

      258   

9

        65   

15

        322   

9

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        367   

10

 

Blekinge

        84   

17

        20   

32

        104   

17

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        150   

24

 

Skåne

   1 942   

6

      721   

13

     2 663   

7

   405   

20

   223   

22

      628   

18

     3 291   

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

      513   

9

      175   

12

        688   

8

     43   

22

      ..   

..

      ..   

..

        769   

10

 

Västra Götalands

      956   

6

      456   

10

     1 411   

6

     75   

19

     43   

28

      118   

22

     1 529   

6

 

Värmlands

      156   

17

        41   

28

        197   

18

      ..    

..

      ..   

..

      ..   

..

        223   

20

 

Örebro

      218   

15

        98   

19

        316   

13

     20   

33

      ..   

..

        28   

30

        345   

14

 

Västmanlands

      234   

16

      ..   

..

        381   

31

      ..   

..

       9   

28

      ..   

..

        406   

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

      180   

12

        74   

21

        254   

13

      ..   

..

       9   

31

      ..   

..

        274   

13

 

Gävleborgs

      142   

26

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        269   

34

 

Västernorrlands

        82   

24

        38   

26

        120   

24

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        129   

24

 

Jämtlands

        96   

19

        56   

19

        152   

14

..

..

      ..   

..

      ..   

..

        161   

14

 

Västerbottens

      304   

10

      ..   

..

        481   

18

     30   

30

      ..   

..

        39   

30

        520   

17

 

Norrbottens

      118   

14

        43   

20

        162   

13

       5   

28

     11   

16

        16   

23

        177   

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

   1 647   

6

      600   

14

     2 247   

8

   299   

23

   159   

23

      459   

21

     2 705   

 7

 

Götalands mellanbygder

   1 133   

5

      324   

10

     1 457   

5

   159   

24

     83   

33

      242   

25

     1 699   

6

 

Götalands norra slättbygder

   1 126   

5

      405   

9

     1 531   

5

     81   

19

     40   

25

      121   

18

     1 652   

5

 

Svealands slättbygder

   1 450    

6

      734   

15

     2 184   

8

   153   

20

   123   

31

      276   

25

     2 459   

8

 

Götalands skogsbygder

   1 223   

6

      531   

10

     1 755   

6

   124   

23

   108   

30

      232   

26

     1 987   

6

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

      365   

10

      164   

15

        529   

9

     27   

28

     16   

31

        44   

27

        572   

10

 

Nedre Norrland

      355   

14

      215   

27

        570   

17

     17   

26

      ..   

..

        41   

29

        610   

17

 

Övre Norrland

      442   

8

      227   

29

        669   

13

     37   

25

     21   

27

        58   

22

        727   

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

   1 007   

9

      741   

12

     1 748   

9

   142   

19

   177   

22

      319   

20

     2 067   

9

 

2,1 – 5,0

      108   

21

      116   

23

        225   

17

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        261   

19

 

5,1 – 10,0

      162   

13

      155   

19

        317   

14

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        334   

14

 

10,1 – 20,0

      249   

15

      245   

28

        493   

19

      ..   

..

     21   

29

      ..   

..

        532   

18

 

20,1 – 30,0

      209   

15

      146   

21

        355   

14

     46   

34

      ..   

..

        71   

31

        426   

14

 

30,1 – 50,0

      372   

12

      213   

32

        585   

17

     58   

30

      ..   

..

        90   

31

        674   

16

 

50,1 – 100,0

      902   

6

      348   

26

     1 251   

11

      ..   

..

     58   

27

      221   

31

     1 471   

11

 

100,1 -

   4 733   

2

   1 235   

4

     5 968   

2

   454   

13

   224   

24

      678   

16

     6 645   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

   1 105   

9

      812   

12

     1 917   

10

   149   

18

   184   

21

      334   

19

     2 251   

9

 

2,1 – 5,0

      156   

15

      164   

19

        320   

13

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        358   

15

 

5,1 – 10,0

      183   

19

      211   

32

        394   

24

      ..   

..

      ..   

..

      ..   

..

        408   

24

 

10,1 – 20,0

      255   

14

      231   

22

        487   

13

     29   

30

     26   

25

        55   

29

        542   

13

 

20,1 – 30,0

      238   

11

        88   

15

        326   

11

     55   

33

      ..   

..

        92   

32

        418   

12

 

30,1 – 50,0

      375   

14

      ..   

..

        638   

23

     42   

34

     21   

26

        64   

29

        701   

22

 

50,1 – 100,0

      993   

5

      295   

9

     1 287   

5

      ..   

..

     51   

30

      206   

33

     1 493   

7

 

100,1 -

   4 435   

2

   1 137   

4

     5 572   

2

   448   

13

   221   

24

      668   

16

     6 240   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

   7 741   

2

   3 200   

6

   10 941   

3

   898   

10

   573   

12

   1 471   

10

   12 412   

3

 

2010

7 461

 

2 676

 

10 137

 

927

 

524

 

1 451

 

11 588

 

 

2010, enligt tidigare LBR-definition

7 274

 

2 535

 

9 808

 

884

 

516

 

1 400

 

11 208

 

 

2007

7 114

 

2 100

 

9 214

 

662

 

433

 

1 095

 

10 310

 

 

2005

7 869

 

2 519

 

10 388

 

954

 

712

 

1 667

 

12 055