Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

9. Antal årsverken (AWU) efter åldersgrupp för enskilt företag respektive juridisk person

9. Annual Working Units (AWU) for sole traders and for limited companies and other type of legal persons, by age group

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

 

65- år

 

Totalt

 

Enskilt företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

84

12

1 014

3

3 347

2

6 758

1

8 021

1

7 257

1

26 481

1

Män

79

13

851

4

2 815

2

5 791

1

7 255

1

6 431

1

23 223

1

Kvinnor

..

..

163

14

531

6

967

5

766

6

827

5

3 258

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

12

22

253

7

1 072

4

2 111

2

2 060

3

1 481

3

6 989

1

Män

..

..

49

23

220

10

401

7

369

8

364

8

1 405

4

Kvinnor

9

25

204

7

852

4

1 710

3

1 692

3

1 117

4

5 584

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

1 189

4

1 207

4

1 278

4

1 137

4

1 066

4

1 267

4

7 145

2

Män

830

4

854

4

907

5

617

6

570

6

823

5

4 601

2

Kvinnor

359

6

353

7

371

6

520

5

496

5

444

6

2 544

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

stadigvarande sysselsatta

816

5

981

4

759

5

761

5

537

6

233

9

4 087

3

Män

527

5

694

5

565

6

559

6

438

6

193

9

2 976

3

Kvinnor

289

9

286

8

194

10

202

10

99

13

41

20

1 111

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

2 179

5

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 506

5

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

673

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska

personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

10

10

231

5

660

3

1 072

2

1 105

3

490

5

3 569

1

Män

..

..

203

6

571

4

927

3

1 013

3

409

5

3 127

2

Kvinnor

..

..

28

28

89

17

145

16

92

15

81

25

442

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

7 372

4

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 614

4

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2 758

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 471

10

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

898

10

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

573

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

59 294

1

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

42 351

1

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

16 943

2