Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 30 SM 1701

Sysselsättning i jordbruket 2016
Farm Labour Force in 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Antalet sysselsatta fortsätter att minska

År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre än 1 % sedan 2013 års undersökning. Andelen kvinnliga sysselsatta har minskat med 1 %, medan antalet män ökat med 1 % sedan 2013.

I enskilda företag har antalet sysselsatta minskat med 2 % sedan föregående mätning, medan sysselsättningen i juridiska företag har ökat med 5 % under samma period.

Fler företagare över 65 år

Den största åldersgruppen bland företagarna i enskilda företag var personer äldre än 65 år och motsvarade 34 % av företagarna år 2016. För 2013 var motsvarande siffra 31 %. Närmare 16 % av de enskilda företagarna år 2016 var kvinnor, vilket är oförändrat sedan 2013.

Flest driftsledare, 29 %, finns i åldersgruppen 55-64 år, följt av åldersgruppen 45-54 år där 28 % av driftsledarna finns. Andelen kvinnliga driftsledare i juridiska företag år 2016 var 14 %, en ökning med drygt 1 procentenheter sedan 2013.

Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

År 2016 hade 66 % av företagare, maka/make/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag, en sysselsättning utanför jordbruket. Av dessa var det 53 % som hade en huvudsyssla utanför jordbruket, en ökning med 8 procentenheter sedan 2013.

Bland företagarna hade 48 % en huvudsyssla och 19 % en bisyssla utanför jordbruket år 2016. Andelen företagare med en huvudsyssla utanför jordbruket år 2013 var 40 %.