Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskilt företag

11. Number of persons with other gainful activity beside the holding for sole traders, by age group

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

 

25-34 år

 

35-44 år

 

45-54 år

 

55-64 år

 

65- år

 

Totalt

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

170

16

1 473

6

3 670

4

7 215

3

8 132

2

7 196

3

27 857

1

Bisyssla

61

25

481

8

992

6

2 005

4

2 832

4

4 421

3

10 793

2

Inget annat arbete

96

17

689

7

1 660

4

3 441

3

4 986

3

8 194

2

19 065

1

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

158

17

1 109

6

2 779

4

5 739

3

6 706

3

6 166

3

22 657

1

Bisyssla

57

26

425

8

887

6

1 756

4

2 541

4

4 067

3

9 732

2

Inget annat arbete

71

19

566

7

1 359

4

2 896

3

4 348

3

7 030

3

16 268

1

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

..

..

364

12

891

8

1 476

6

1 426

6

1 031

7

5 200

3

Bisyssla

..

..

57

28

106

18

249

13

291

13

354

12

1 061

7

Inget annat arbete

..

..

123

19

301

12

545

9

638

8

1 164

7

2 797

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

205

14

1 689

5

3 995

3

7 462

2

7 493

2

5 539

3

26 383

1

Bisyssla

..

..

138

17

353

10

594

8

1 032

6

986

7

3 128

4

Inget annat arbete

57

26

598

8

1 178

5

2 625

4

3 377

3

4 809

3

12 646

2

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

..

..

181

15

669

8

1 370

6

1 165

6

1 023

7

4 437

3

Bisyssla

..

..

..

..

61

24

82

23

160

17

216

15

541

9

Inget annat arbete

..

..

71

27

170

15

358

11

413

10

868

8

1 882

5

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

175

15

1 509

5

3 326

3

6 092

3

6 328

3

4 516

3

21 946

1

Bisyssla

..

..

119

18

291

11

512

9

872

7

770

8

2 587

4

Inget annat arbete

55

27

528

8

1 008

6

2 267

4

2 964

4

3 942

3

10 764

2