Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

12. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskilt företag

12. Number of persons with other gainful activity beside the holding for sole traders, by
working hours in the holding

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

Årlig arbetstid i timmar

 

-449

 

450-899

 

900-1349

 

1350-1799

 

1800-

 

Totalt

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

17 916

2

6 105

3

2 570

4

810

7

457

9

27 857

1

Bisyssla

3 814

4

1 799

5

1 599

5

1 330

5

2 250

3

10 793

2

Inget annat arbete

7 712

3

2 062

5

1 415

5

1 225

5

6 650

2

19 065

1

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

14 393

2

5 006

3

2 163

4

715

7

381

10

22 657

1

Bisyssla

3 344

4

1 643

5

1 441

5

1 214

5

2 090

3

9 732

2

Inget annat arbete

6 168

3

1 725

5

1 228

5

1 088

5

6 059

2

16 268

1

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 523

4

1 099

7

406

11

95

22

77

25

5 200

3

Bisyssla

470

11

156

15

159

16

116

18

160

15

1 061

7

Inget annat arbete

1 544

6

337

13

187

15

137

17

591

8

2 797

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

23 055

1

2 359

4

713

7

162

14

94

22

26 383

1

Bisyssla

2 045

5

348

10

325

10

176

12

235

11

3 128

4

Inget annat arbete

9 403

2

844

7

537

8

426

8

1 437

4

12 646

2

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 419

4

679

8

240

13

59

25

40

34

4 437

3

Bisyssla

306

13

62

27

74

25

29

34

70

20

541

9

Inget annat arbete

1 255

6

229

15

93

21

62

23

243

12

1 882

5

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

19 637

1

1 680

5

473

8

103

18

54

29

21 946

1

Bisyssla

1 739

5

286

11

250

11

147

13

165

12

2 587

4

Inget annat arbete

8 148

2

615

8

444

9

364

8

1 194

4

10 764

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

10 055

2

2 169

4

696

6

159

13

120

18

13 199

2

Bisyssla

1 068

6

461

8

339

8

306

8

201

13

2 375

4

Inget annat arbete

6 360

3

1 565

5

750

6

466

6

1 722

4

10 863

2

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

4 860

3

1 017

6

356

9

95

16

90

20

6 419

3

Bisyssla

565

9

222

12

170

12

169

11

149

12

1 275

5

Inget annat arbete

2 956

4

769

7

380

8

258

9

1 042

4

5 404

3

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

5 195

3

1 152

5

340

9

64

21

30

28

6 781

2

Bisyssla

502

9

239

11

169

11

137

13

52

30

1 099

6

Inget annat arbete

3 404

4

796

6

370

8

208

9

680

6

5 458

3