Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person

3. Number of employed at limited companies and other type of legal persons

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

Totalt

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

601

12

306

20

907

13

150

20

..

..

510

29

1 417

16

Uppsala

479

11

146

20

626

12

138

19

50

29

188

19

814

12

Södermanlands

471

10

205

18

676

11

104

23

..

..

..

..

1 034

20

Östergötlands

1 021

9

325

15

1 346

10

268

17

150

23

418

17

1 763

9

Jönköpings

287

15

191

25

478

15

183

33

..

..

324

32

802

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

163

19

..

..

234

22

..

..

..

..

..

..

316

27

Kalmar

625

9

219

10

844

8

..

..

..

..

..

..

1 179

14

Gotlands

381

12

97

13

478

11

..

..

..

..

..

..

784

23

Blekinge

167

16

56

26

223

17

89

33

..

..

..

..

429

22

Skåne

2 512

6

717

9

3 229

6

930

18

915

19

1 845

18

5 074

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

684

9

208

15

892

9

180

22

113

24

293

21

1 185

10

Västra Götalands

1 807

8

756

13

2 564

8

476

19

..

..

1 077

26

3 641

11

Värmlands

271

19

51

30

323

18

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

254

16

..

..

350

21

..

..

30

32

104

30

454

19

Västmanlands

324

12

59

21

383

12

36

27

..

..

48

24

431

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

249

15

124

20

373

15

120

33

..

..

..

..

631

24

Gävleborgs

185

22

..

..

258

23

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

142

26

..

..

206

27

..

..

..

..

..

..

243

25

Jämtlands

171

19

58

22

229

17

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

324

12

145

20

469

13

..

..

37

30

..

..

660

16

Norrbottens

187

19

93

22

280

18

..

..

..

..

..

..

512

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 908

7

533

11

2 441

7

623

19

596

23

1 220

20

3 660

9

Götalands mellanbygder

1 820

5

521

7

2 341

5

850

22

655

23

1 505

20

3 846

9

Götalands norra slättbygder

1 686

6

546

10

2 233

6

484

14

317

21

801

16

3 034

7

Svealands slättbygder

2 175

5

788

10

2 963

6

810

34

..

..

1 740

32

4 703

13

Götalands skogsbygder

2 053

8

984

12

3 037

8

606

17

693

31

1 299

22

4 336

9

Mellersta Sveriges skogsbygder

587

11

234

22

821

13

188

29

..

..

..

..

1 274

22

Nedre Norrland

511

12

190

16

701

12

..

..

..

..

..

..

1 171

27

Övre Norrland

566

10

264

14

830

10

365

32

..

..

538

30

1 367

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2

1 287

10

725

13

2 012

10

359

20

971

30

1 330

25

3 342

13

2,1 – 5,0

183

18

99

31

281

18

..

..

..

..

..

..

570

25

5,1 – 10,0

555

12

277

16

832

11

..

..

..

..

..

..

1 408

20

10,1 – 20,0

701

14

525

20

1 226

14

..

..

..

..

..

..

2 621

25

20,1 – 30,0

436

21

220

24

656

20

..

..

..

..

177

31

833

20

30,1 – 50,0

651

10

196

15

847

10

147

20

129

30

276

21

1 122

11

50,1 – 100,0

1 294

7

397

11

1 691

7

488

18

277

27

766

19

2 457

9

100,1 -

6 200

3

1 621

4

7 822

2

2 104

11

1 113

16

3 217

12

11 038

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2

1 681

9

1 026

13

2 707

9

527

19

1 184

26

1 710

21

4 418

11

2,1 – 5,0

285

14

184

22

470

15

..

..

..

..

..

..

724

19

5,1 – 10,0

532

12

274

18

806

12

..

..

..

..

..

..

1 414

21

10,1 – 20,0

551

15

281

18

832

14

..

..

..

..

..

..

1 946

32

20,1 – 30,0

459

20

209

24

668

20

96

33

107

33

204

28

871

19

30,1 – 50,0

650

10

180

16

830

10

141

20

113

34

253

22

1 084

11

50,1 – 100,0

1 319

6

389

9

1 707

6

477

17

299

25

776

19

2 484

8

100,1 -

5 829

3

1 517

4

7 346

3

2 024

11

1 081

17

3 104

12

10 450

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

11 306

2

4 060

4

15 367

2

4 179

10

3 845

13

8 024

11

23 391

4

2013

10 475

2

4 968

4

15 443

2

3 717

10

3 111

14

6 827

12

22 270

4

2010

10 355

 

4 197

 

14 552

 

3 962

 

2 490

 

6 452

 

21 004

 

2007

9 736

 

3 438

 

13 174

 

3 814

 

2 655

 

6 468

 

19 643

 

2005

10 421

 

4 007

 

14 428

 

4 556

 

3 376

 

7 932

 

22 361

 


1) Resultatet för år 2007 och 2005 är enligt gammal LBR-definition. Se avsnittet Fakta om statistiken för mer information.