Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal sysselsatta efter ålder för enskilt företag respektive juridisk person

4. Number of employed at sole traders and at limited companies and other type of legal persons, by age

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 

Enskilt företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

720

7

2 641

4

6 277

2

12 572

2

15 836

1

19 669

1

57 715

1

Män

627

8

2 099

4

4 982

3

10 327

2

13 493

2

17 130

2

48 658

1

Kvinnor

92

21

542

10

1 296

6

2 245

5

2 343

5

2 539

5

9 057

2

 

 

Makar/Sambo

 

952

7

2 391

4

5 458

3

10 548

2

11 779

2

11 038

2

42 166

1

Män

234

15

269

13

892

7

1 779

5

1 714

5

1 972

5

6 861

3

Kvinnor

718

8

2 121

4

4 565

3

8 769

2

10 065

2

9 067

2

35 306

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 906

1

2 549

4

1 626

5

1 438

6

1 312

6

2 608

4

26 438

1

Män

6 567

2

1 757

5

1 118

6

923

7

906

7

1 829

5

13 100

2

Kvinnor

10 339

2

792

8

508

9

515

9

407

10

779

8

13 338

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga
stadigvarande
sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 807

5

1 420

4

1 146

5

1 017

5

825

6

566

8

6 780

3

Män

1 188

5

1 008

5

805

6

699

6

604

6

430

9

4 734

3

Kvinnor

619

8

412

8

341

9

318

10

220

12

136

17

2 046

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

14 928

4

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

10 226

3

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 702

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska

personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

14

28

349

8

963

5

1 443

4

1 517

4

936

6

5 222

1

Män

12

29

313

8

794

5

1 227

4

1 299

4

856

6

4 501

2

Kvinnor

..

..

36

24

169

16

216

13

218

14

80

24

721

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga
 stadigvarande
sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

10 144

3

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

6 805

3

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3 339

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

8 024

11

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 179

10

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3 845

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

171 418

1

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

99 063

1

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

72 355

1