Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskilt företag respektive juridisk person

5. Number of employed at sole traders and at limited companies and other type of legal
persons, by working hours

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Enskilt företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

29 442

1

9 966

2

5 584

3

3 365

3

9 357

1

57 715

1

Män

23 905

1

8 374

2

4 832

3

3 017

3

8 530

1

48 658

1

Kvinnor

5 537

3

1 592

6

752

8

348

11

827

7

9 057

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 512

1

3 550

3

1 574

5

763

6

1 766

4

42 166

1

Män

4 980

3

969

7

408

10

150

15

353

10

6 861

3

Kvinnor

29 532

1

2 581

4

1 166

5

613

6

1 413

4

35 306

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 482

2

4 196

3

1 785

4

932

5

2 044

4

26 438

1

Män

8 381

2

2 008

4

906

5

522

6

1 282

4

13 100

2

Kvinnor

9 101

2

2 188

4

879

5

409

7

762

6

13 338

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 030

6

816

6

880

6

1 079

5

1 975

4

6 780

3

Män

1 333

6

580

7

609

6

752

5

1 460

4

4 734

3

Kvinnor

697

9

235

12

272

11

328

8

515

7

2 046

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

14 928

4

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

10 226

3

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 702

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

1 396

5

627

7

505

8

424

8

2 270

2

5 222

1

Män

1 128

6

543

8

431

8

320

8

2 079

2

4 501

2

Kvinnor

268

13

85

21

74

23

104

21

191

12

721

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 293

7

1 089

5

1 229

5

1 643

5

3 890

5

10 144

3

Män

1 371

7

750

6

883

6

1 064

6

2 737

6

6 805

3

Kvinnor

922

10

339

11

346

9

579

7

1 153

7

3 339

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

8 024

11

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 179

10

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3 845

13

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

171 418

1

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

99 063

1

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

72 355

1