Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person

8. Annual Working Units (AWU) for limited companies and other type of legal persons

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

 

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

Totalt

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

373

16

175

26

547

17

27

26

..

..

..

..

700

19

 

Uppsala

258

11

85

24

343

13

24

26

..

..

33

23

377

13

 

Södermanlands

306

11

104

19

410

11

14

25

..

..

..

..

540

19

 

Östergötlands

690

9

185

13

875

9

44

31

36

28

80

25

955

9

 

Jönköpings

194

15

115

27

309

16

..

..

..

..

..

..

375

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

99

21

..

..

148

26

..

..

..

..

..

..

161

25

 

Kalmar

465

9

148

11

613

9

..

..

..

..

62

31

675

9

 

Gotlands

299

13

68

15

367

13

..

..

..

..

..

..

407

14

 

Blekinge

114

17

32

26

146

18

..

..

..

..

..

..

203

23

 

Skåne

1 860

7

491

11

2 351

7

..

..

..

..

..

..

3 055

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

493

10

141

19

634

10

40

31

39

23

78

24

712

10

 

Västra Götalands

1 129

10

426

11

1 555

9

82

27

113

25

195

24

1 750

9

 

Värmlands

161

21

40

33

201

20

..

..

..

..

..

..

266

27

 

Örebro

151

16

..

..

203

18

..

..

..

..

14

31

217

18

 

Västmanlands

226

13

38

22

264

13

6

33

..

..

11

32

275

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

158

15

74

25

232

17

16

31

..

..

..

..

269

18

 

Gävleborgs

114

25

..

..

173

29

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

80

24

..

..

109

24

..

..

..

..

..

..

123

25

 

Jämtlands

113

19

41

24

154

18

..

..

..

..

..

..

191

23

 

Västerbottens

245

13

97

26

342

15

..

..

..

..

..

..

375

15

 

Norrbottens

116

18

59

21

175

18

..

..

..

..

..

..

202

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 433

8

364

13

1 797

9

103

19

178

22

281

17

2 078

8

 

Götalands mellanbygder

1 347

6

360

8

1 707

6

..

..

..

..

..

..

2 311

15

 

Götalands norra slättbygder

1 200

6

346

10

1 546

6

89

25

84

25

173

23

1 719

7

 

Svealands slättbygder

1 354

6

449

12

1 803

7

112

31

..

..

392

30

2 194

9

 

Götalands skogsbygder

1 271

10

555

11

1 826

8

92

21

135

21

227

19

2 053

8

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

341

12

155

24

497

14

..

..

..

..

..

..

605

17

 

Nedre Norrland

307

12

110

17

417

11

..

..

..

..

..

..

488

13

 

Övre Norrland

389

10

171

17

560

11

37

31

24

30

61

26

621

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

983

11

552

13

1 535

10

115

25

359

30

473

25

2 009

11

 

2,1 – 5,0

66

19

..

..

111

20

..

..

..

..

..

..

196

27

 

5,1 – 10,0

197

15

111

22

307

14

..

..

..

..

..

..

384

16

 

10,1 – 20,0

271

17

213

24

484

17

..

..

..

..

..

..

680

18

 

20,1 – 30,0

240

34

..

..

354

34

..

..

..

..

..

..

398

32

 

30,1 – 50,0

270

12

94

17

364

12

23

26

..

..

..

..

439

14

 

50,1 – 100,0

728

7

205

11

934

7

67

20

55

27

122

19

1 056

7

 

100,1 -

4 886

3

1 176

4

6 062

3

..

..

..

..

..

..

6 909

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

1 120

10

663

13

1 783

9

142

23

415

27

557

22

2 340

10

 

2,1 – 5,0

100

17

77

28

177

19

..

..

..

..

..

..

246

20

 

5,1 – 10,0

192

16

129

25

322

15

..

..

..

..

..

..

374

16

 

10,1 – 20,0

218

16

97

24

315

16

..

..

..

..

..

..

484

20

 

20,1 – 30,0

261

31

..

..

373

32

..

..

..

..

..

..

422

31

 

30,1 – 50,0

308

11

96

18

404

12

19

26

..

..

..

..

472

13

 

50,1 – 100,0

811

6

216

10

1 027

6

63

19

60

25

123

18

1 150

6

 

100,1 -

4 632

3

1 119

4

5 751

3

..

..

..

..

..

..

6 581

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

7 642

2

2 510

4

10 151

2

814

23

1 104

17

1 918

18

12 070

4

 

2013

7 741

2

3 200

6

10 941

3

898

10

573

12

1 471

10

12 412

3

 

2010

7 461

 

2 676

 

10 137

 

927

 

524

 

1 451

 

11 588

 

 

2007

7 114

 

2 100

 

9 214

 

662

 

433

 

1 095

 

10 310

 

 

2005

7 869

 

2 519

 

10 388

 

954

 

712

 

1 667

 

12 055

 

 


1) Resultatet för år 2007 och 2005 är enligt gammal LBR-definition. Se avsnittet Fakta om statistiken för mer information.