Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal årsverken (AWU) efter åldersgrupp för enskilt företag respektive juridisk person

9. Annual Working Units (AWU) for sole traders and for limited companies and other type of legal persons, by age group

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Enskilt företag

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

141

11

1 188

4

2 721

2

5 308

2

6 834

2

6 820

2

23 012

1

Män

120

12

1 008

4

2 283

3

4 523

2

6 091

2

6 166

2

20 192

1

Kvinnor

..

..

180

12

438

7

786

6

742

6

654

6

2 821

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

19

400

6

932

4

1 831

3

2 056

3

1 387

4

6 654

1

Män

..

..

66

18

215

10

413

7

372

7

403

8

1 484

4

Kvinnor

32

16

333

7

714

4

1 419

3

1 684

3

985

4

5 169

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 491

3

1 376

3

1 215

3

1 083

4

1 011

4

1 541

3

7 717

1

Män

848

4

799

4

616

5

497

6

520

6

818

4

4 099

2

Kvinnor

643

4

576

5

599

5

586

5

490

6

723

4

3 617

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661

5

1 097

4

824

5

685

5

529

6

232

8

4 027

3

Män

474

5

773

5

578

5

478

6

396

6

182

9

2 881

3

Kvinnor

186

9

324

7

246

8

207

9

133

10

50

15

1 146

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2 230

5

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 339

4

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

891

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska

personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

9

33

257

7

643

5

980

4

985

4

490

6

3 364

1

Män

8

33

233

8

549

5

856

4

871

4

454

6

2 971

2

Kvinnor

0

-

24

25

94

20

124

15

115

16

36

25

393

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

6 788

3

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 671

4

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2 117

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt

sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 918

18

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

814

23

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 104

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

55 713

1

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

38 451

1

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

17 261

2