Statens Jordbruksverk                                           25                                                     JO 30 SM 1101