Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person

10. Annual Working Units (AWU) for holdings owned by private persons and legal persons, by working hours

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

Företagare

4 664

3 897

3 547

2 828

9 247

24 183

Män

3 792

3 355

3 125

2 533

8 539

21 344

Kvinnor

872

542

422

295

708

2 839

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

2 627

1 659

972

628

1 767

7 653

Män

378

230

174

78

221

1 081

Kvinnor

2 249

1 429

798

550

1 546

6 572

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

2 136

1 078

924

733

2 208

7 078

Män

1 370

741

653

519

1 808

5 091

Kvinnor

765

337

271

214

400

1 987

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

232

305

559

1 098

2 331

4 525

Män

168

210

356

808

1 920

3 462

Kvinnor

64

95

203

290

411

1 063

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

1 852

Män

..

..

..

..

..

1 343

Kvinnor

..

..

..

..

..

509

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

160

243

273

391

2 425

3 492

Män

135

204

229

312

2 144

3 024

Kvinnor

25

39

44

79

281

468

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

201

385

702

1 389

3 968

6 645

Män

109

203

347

824

2 954

4 437

Kvinnor

92

182

355

565

1 014

2 208

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

1 421

Män

..

..

..

..

..

894

Kvinnor

..

..

..

..

..

527

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

56 849

Män

..

..

..

..

..

40 676

Kvinnor

..

..

..

..

..

16 173