Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma

11. Number of persons with other gainful activity beside the holding at holdings owned by private persons, by age group

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Medelfel

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

203

1 620

5 642

9 605

10 119

8 195

35 384

1,5

Bisyssla

23

332

841

1 980

2 382

2 855

8 412

4,2

Inget annat arbete

46

650

2 757

5 445

6 327

6 831

22 057

2,2

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

183

1 339

4 448

7 469

8 661

7 015

29 115

1,7

Bisyssla

23

251

711

1 759

2 213

2 524

7 481

4,5

Inget annat arbete

8

570

2 339

4 675

5 703

5 825

19 121

2,4

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

19

281

1 195

2 136

1 458

1 180

6 269

3,2

Bisyssla

0

81

130

221

169

331

931

12,8

Inget annat arbete

38

80

418

770

624

1 006

2 936

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

175

2 278

6 705

11 125

10 592

6 998

37 874

1,0

Bisyssla

0

121

504

661

798

819

2 903

7,2

Inget annat arbete

87

262

924

1 796

2 324

2 529

7 921

4,1

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

38

310

1 032

1 921

1 207

1 145

5 653

2,6

Bisyssla

0

0

102

92

139

176

509

17,6

Inget annat arbete

19

38

109

190

279

556

1 190

10,9

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

137

1 968

5 674

9 204

9 385

5 853

32 221

1,0

Bisyssla

0

121

402

569

659

643

2 394

7,9

Inget annat arbete

68

224

815

1 606

2 045

1 973

6 731

4,4