Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person

3. Number of occupied at holdings owned by legal persons

Område

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

 

 

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

498

324

822

109

126

235

1 057

Uppsala

518

205

723

121

93

214

937

Södermanland

481

169

650

75

28

103

753

Östergötlands

840

302

1 142

281

209

490

1 632

Jönköpings

282

127

409

128

102

230

639

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

133

73

206

27

20

47

253

Kalmar

573

256

829

97

42

139

968

Gotlands

341

104

445

92

63

155

600

Blekinge

167

44

211

241

253

494

705

Skåne

2 186

735

2 921

1 277

812

2 089

5 010

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

718

275

993

186

148

334

1 327

Västra Götalands

1 442

608

2 050

629

235

864

2 914

Värmlands

243

86

329

71

100

171

500

Örebro

304

124

428

50

23

73

501

Västmanlands

311

133

444

60

59

119

563

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

282

148

430

60

25

85

515

Gävleborgs

200

98

298

34

21

55

353

Västernorrlands

141

69

210

32

12

44

254

Jämtlands

167

81

248

40

19

59

307

Västerbottens

321

152

473

78

35

113

586

Norrbottens

207

84

291

73

70

143

434

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 798

577

2 375

794

556

1 350

3 725

Götalands mellanbygder

1 525

522

2 047

857

540

1 397

3 444

Götalands norra slättbygder

1 423

478

1 901

670

208

878

2 779

Svealands slättbygder

2 089

923

3 012

452

403

855

3 867

Götalands skogsbygder

1 782

864

2 646

549

495

1 044

3 690

Mellersta Sveriges skogsbygder

611

297

908

148

114

262

1 170

Nedre Norrland

560

274

834

128

69

197

1 031

Övre Norrland

567

262

829

163

110

273

1 102

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-  2

749

529

1 278

239

300

539

1 817

2,1 – 5,0

275

161

436

70

58

128

564

5,1 – 10,0

571

446

1 017

150

135

285

1 302

10,1 – 20,0

747

521

1 268

199

185

384

1 652

20,1 – 30,0

447

223

670

99

102

201

871

30,1 – 50,0

728

247

975

189

118

307

1 282

50,1 – 100,0

1 278

471

1 749

620

567

1 187

2 936

100,1 -

5 560

1 599

7 159

2 195

1 030

3 225

10 384

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-  2

1 137

805

1 942

318

363

681

2 623

2,1 – 5,0

380

260

640

86

81

167

807

5,1 – 10,0

509

390

899

131

109

240

1 139

10,1 – 20,0

630

350

980

166

197

363

1 343

20,1 – 30,0

454

218

672

152

110

262

934

30,1 – 50,0

698

226

924

137

71

208

1 132

50,1 – 100,0

1 359

486

1 845

649

585

1 234

3 079

100,1 -

5 188

1 462

6 650

2 122

979

3 101

9 751

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

10 355

4 197

14 552

3 761

2 495

6 256

20 808

2010, enligt tidigare LBR-definition

9 936

3 901

13 837

3 681

2 424

6 105

19 942

2007

9 736

3 438

13 174

3 814

2 655

6 468

19 643

2005

10 421

4 007

14 428

4 556

3 376

7 932

22 361