Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal sysselsatta efter ålder för enskild firma respektive juridisk person

4. Number of occupied at holdings owned by private persons and legal persons, by age

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

229

2 676

9 445

16 919

18 892

17 692

65 853

Män

194

2 146

7 712

14 061

16 447

15 157

55 717

Kvinnor

35

530

1 733

2 858

2 445

2 535

10 136

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

195

2 526

8 656

13 614

13 687

10 020

48 698

Män

12

296

1 208

1 917

1 925

1 994

7 352

Kvinnor

183

2 230

7 448

11 697

11 762

8 026

41 346

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

..

..

..

..

..

..

24 493

Män

..

..

..

..

..

..

16 384

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

8 109

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

7 147

Män

..

..

..

..

..

..

5 318

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

1 829

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

10 385

Män

..

..

..

..

..

..

6 984

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

3 401

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

30

307

983

1 693

1 549

676

5 238

Män

22

241

825

1 414

1 378

609

4 489

Kvinnor

8

66

158

279

171

67

749

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

9 314

Män

..

..

..

..

..

..

5 866

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

3 448

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

6 256

Män

..

..

..

..

..

..

3 761

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

2 495

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

177 384

Män

..

..

..

..

..

..

105 871

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

71 513