Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för enskild firma respektive juridisk person

5. Number of occupied at holdings owned by private persons and legal persons, by working hours

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

Företagare

37 309

10 390

5 675

3 232

9 247

65 853

Män

30 337

8 946

5 000

2 895

8 539

55 717

Kvinnor

6 972

1 444

675

337

708

10 136

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

40 237

4 423

1 554

717

1 767

48 698

Män

6 153

611

278

89

221

7 352

Kvinnor

34 084

3 812

1 276

628

1 546

41 346

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

17 094

2 874

1 479

838

2 208

24 493

Män

10 963

1 975

1 045

593

1 808

16 384

Kvinnor

6 131

899

434

245

400

8 109

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

1 856

812

894

1 254

2 331

7 147

Män

1 346

559

570

923

1 920

5 318

Kvinnor

510

253

324

331

411

1 829

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

10 385

Män

..

..

..

..

..

6 984

Kvinnor

..

..

..

..

..

3 401

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

1 281

649

437

446

2 425

5 238

Män

1 077

545

367

356

2 144

4 489

Kvinnor

204

104

70

90

281

749

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

1 607

1 028

1 123

1 588

3 968

9 314

Män

873

542

555

942

2 954

5 866

Kvinnor

734

486

568

646

1 014

3 448

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

6 256

Män

..

..

..

..

..

3 761

Kvinnor

..

..

..

..

..

2 495

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

177 384

Män

..

..

..

..

..

105 871

Kvinnor

..

..

..

..

..

71 513