Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person

8. Annual Working Units (AWU) for holdings owned by legal persons

Område

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

315

195

510

31

33

65

574

Uppsala

337

123

460

29

20

49

509

Södermanland

336

109

445

19

6

24

469

Östergötlands

630

185

815

51

32

82

897

Jönköpings

197

82

279

18

11

29

308

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

79

46

125

5

2

7

132

Kalmar

455

173

628

33

15

48

676

Gotlands

270

71

341

17

8

25

366

Blekinge

128

26

154

28

24

52

205

Skåne

1 693

491

2 184

430

237

667

2 851

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

568

185

753

41

37

78

830

Västra Götalands

944

356

1 300

89

50

139

1 440

Värmlands

161

58

218

12

11

23

241

Örebro

211

78

288

13

4

17

305

Västmanlands

216

86

302

7

7

14

316

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

184

94

278

18

6

23

301

Gävleborgs

135

66

200

10

4

14

215

Västernorrlands

101

43

144

6

3

8

152

Jämtlands

122

49

171

11

4

15

186

Västerbottens

237

105

342

14

8

22

364

Norrbottens

146

56

202

13

5

18

220

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 434

400

1 834

323

196

519

2 353

Götalands mellanbygder

1 223

354

1 577

194

92

286

1 863

Götalands norra slättbygder

1 051

292

1 343

91

47

139

1 482

Svealands slättbygder

1 415

569

1 984

100

75

175

2 159

Götalands skogsbygder

1 159

524

1 682

86

69

156

1 838

Mellersta Sveriges skogsbygder

368

179

548

36

20

56

603

Nedre Norrland

402

182

584

34

13

47

631

Övre Norrland

410

176

586

29

14

44

630

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

571

394

965

77

82

159

1 124

2,1 – 5,0

123

86

209

25

16

41

250

5,1 – 10,0

248

242

490

24

24

48

538

10,1 – 20,0

341

265

605

30

23

53

658

20,1 – 30,0

201

112

313

19

17

36

349

30,1 – 50,0

395

139

534

30

15

45

579

50,1 – 100,0

856

277

1 132

93

75

168

1 300

100,1 -

4 728

1 162

5 889

597

275

872

6 761

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

763

534

1 296

88

92

180

1 476

2,1 – 5,0

156

141

297

24

19

43

340

5,1 – 10,0

213

212

425

25

23

48

473

10,1 – 20,0

297

176

473

28

20

47

521

20,1 – 30,0

224

111

335

20

16

35

370

30,1 – 50,0

394

130

524

27

14

41

565

50,1 – 100,0

987

303

1 291

102

78

180

1 471

100,1 -

4 427

1 069

5 496

581

266

847

6 343

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

7 461

2 676

10 137

894

527

1 421

11 558

2010, enligt tidigare LBR-definition

7 274

2 535

9 808

884

516

1 400

11 208

2007

7 114

2 100

9 214

662

433

1 095

10 310

2005

7 869

2 519

10 388

954

712

1 667

12 055