Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal årsverken (AWU) efter åldersgrupp för enskild firma respektive juridisk person

9. Annual Working Units (AWU) for holdings owned by private persons and legal persons, by age group

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

100

986

3 554

6 594

7 226

5 723

24 183

Män

88

840

3 067

5 746

6 556

5 047

21 344

Kvinnor

12

146

487

848

670

676

2 839

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

30

383

1 411

2 336

2 179

1 314

7 653

Män

3

37

166

275

286

314

1 081

Kvinnor

27

346

1 245

2 061

1 893

1 000

6 572

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

..

..

..

..

..

..

7 078

Män

..

..

..

..

..

..

5 091

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

1 987

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

4 525

Män

..

..

..

..

..

..

3 462

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

1 063

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

1 852

Män

..

..

..

..

..

..

1 343

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

509

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

20

238

682

1 159

1 038

355

3 492

Män

14

191

584

979

930

326

3 024

Kvinnor

6

47

98

180

108

29

468

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

6 645

Män

..

..

..

..

..

..

4 437

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

2 208

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

1 421

Män

..

..

..

..

..

..

894

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

527

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

56 849

Män

..

..

..

..

..

..

40 676

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

16 173