2                                                  Statistikrapport 2014:05

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Kompletterad version utkom den 26 februari 2014.