STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:01

 

Utländsk bakgrund inom jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Jordbruksföretagarnas bakgrund

2a. Köns och åldersfördelning bland företagare i jordbrukssektorn beroende på bakgrund - LBR

2b. Köns och åldersfördelning bland företagare i jordbrukssektorn beroende på bakgrund - RAMS

3. Bakgrund bland sysselsatta i jordbruket

4. Köns och åldersfördelning bland de sysselsatta i jordbrukssektorn beroende på bakgrund

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure