STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:01

 

Utländsk bakgrund inom jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Jordbruksföretagarnas bakgrund

1. Foreign background of the agricultural entrepreneurs

 

Födelseland

Medborgarskap

Bakgrund

 

antal

antal

antal

Företagare i RAMS

 

 

 

Ursprungsregion

 

 

 

Sverige

38 377

38 777

.

Norden (utom Sverige)

411

210

.

EU25 (utom Danmark, Finland och Sverige)

289

206

.

Europa (utom EU25 och Norden)

51

11

.

Afrika

13

14

.

Nord och Sydamerika

34

12

.

Asien

49

..

.

Oceanien, Sovjetunionen, okänt

9

..

.

Bakgrund

 

 

 

Svensk bakgrund

.

.

38 211

Utländsk bakgrund

.

.

1 022

Företagare i LBR

 

 

 

Ursprungsregion

 

 

 

Sverige

65 805

66 376

.

Norden (utom Sverige)

555

237

.

EU25 (utom Danmark, Finland och Sverige)

320

197

.

Europa (utom EU25 och Norden)

55

18

.

Afrika

11

..

.

Nord och Sydamerika

49

20

.

Asien

47

..

.

Oceanien, Sovjetunionen, okänt

12

..

.

Bakgrund

 

 

 

Svensk bakgrund

.

.

65 520

Utländsk bakgrund

.

.

1 334

Källa: LBR=Lantbruksregistret. RAMS=Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik. Antalet företagare innehåller både enskilda näringsidkare och operativa företagsledare/driftsledare i bolagiserade jordbruksföretag