STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:01

 

Utländsk bakgrund inom jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Köns och åldersfördelning bland företagare i jordbrukssektorn beroende på bakgrund - LBR

2a. Distribution of age and sex among the entrepreneurs in the agricultural sector – Swedish farm register

Ålder

Kön

Födelseland

Medborgarskap

Bakgrund

 

 

Sverige

Annat

Svenskt

Annat

Svensk

Utländsk

 

 

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

16-24

Män

176

..

177

..

176

..

Kvinnor

37

..

39

..

37

..

25-54

Män

23 706

332

23 824

214

23 593

445

Kvinnor

5 037

171

5 112

96

4968

240

55-64

Män

16 606

177

16 703

80

16 547

236

Kvinnor

2 422

74

2 470

26

2 402

94

65-

Män

15 314

215

15 481

48

15 294

235

Kvinnor

2 507

77

2 570

14

2 503

81

Källa: LBR