STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:01

 

Utländsk bakgrund inom jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Köns och åldersfördelning bland företagare i jordbrukssektorn beroende på bakgrund - RAMS

2b. Distribution of age and sex among the entrepreneurs in the agricultural sector – Statistics Sweden

Ålder

Kön

Födelseland

Medborgarskap

Bakgrund

 

 

Sverige

Annat

Svenskt

Annat

Svensk

Utländsk

 

 

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

16-24

Män

298

..

298

..

298

..

Kvinnor

94

..

94

..

94

..

25-54

Män

11 216

271

11 299

188

11 162

325

Kvinnor

2 440

142

2 478

104

2 397

185

55-64

Män

9 032

116

9 086

62

9 001

147

Kvinnor

1 322

56

1 349

29

1305

73

65-

Män

11 510

185

11 645

50

11 491

204

Kvinnor

2 465

79

2 528

16

2 463

81

Källa: RAMS