STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:01

 

Utländsk bakgrund inom jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Bakgrund bland sysselsatta i jordbruket

3. Foreign background of the employed in the agricultural sector

 

Födelseland

Medborgarskap

Bakgrund

 

antal

antal

antal

Ursprungsregion sysselsatta i jordbrukssektorn

 

 

Sverige

54 667

55 687

.

Norden (utom Sverige)

662

388

.

EU25 (utom Danmark, Finland och Sverige)

1 459

1 260

.

Europa (utom EU25 och Norden)

456

244

.

Afrika

58

29

.

Nord och Sydamerika

113

46

.

Asien

417

176

.

Oceanien, Sovjetunionen, okänt

22

24

.

Bakgrund sysselsatta i jordbrukssektorn

 

 

 

Svensk bakgrund

.

.

54 326

Utländsk bakgrund

.

.

3 528

Ursprungsregion samtliga sysselsatta

 

 

 

Sverige

3 895 741

4 302 469

.

Norden (utom Sverige)

107 418

58 166

.

EU25 (utom Danmark, Finland och Sverige)

109 649

67 959

.

Europa (utom EU25 och Norden)

129 167

20 438

.

Afrika

43 094

11 602

.

Nord och Sydamerika

51 171

12 717

.

Asien

173 772

37 744

.

Oceanien, Sovjetunionen, okänt

5 359

4 276

.

Bakgrund samtliga sysselsatta

 

 

 

Svensk bakgrund

.

.

3 759 949

Utländsk bakgrund

.

.

755 422

Källa: RAMS=Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik. Statistiken från RAMS innefattar företag inom sni-koderna 1110 —1640.