STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:01

 

Utländsk bakgrund inom jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

4. Köns och åldersfördelning bland de sysselsatta i jordbrukssektorn beroende på bakgrund

4. Distribution of age and sex among the employed in the agricultural sector depending on background

Ålder

Kön

Födelseland

Medborgarskap

Bakgrund

 

 

Sverige

Annat

Svenskt

Annat

Svensk

Utländsk

 

 

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

16-24

Män

3 118

141

3 151

108

3 104

155

Kvinnor

1 603

83

1 613

73

1 588

98

25-54

Män

16 687

1 382

16 987

1 082

16 576

1 493

Kvinnor

5 934

906

6 203

637

5 829

1 011

55-64

Män

10 617

247

10 729

135

10 563

301

Kvinnor

2 150

142

2 232

60

2 128

164

65-

Män

11 899

199

12 044

54

11 881

217

Kvinnor

2 659

87

2 728

18

2 657

89

Källa: Rams