STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal sysselsatta i alla företagskategorier

1. Number of occupied persons for all holding categories

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Stadigvarande sysselsatta

156 853

144 253

154 240

162 063

Varav män

105 645

95 721

101 000

97 911

Varav kvinnor

51 208

48 532

53 240

64 152

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

20 215

23 697

19 643

15 552

Varav män

..

..

12 708

10 412

Varav kvinnor

..

..

6 935

5 140

 

 

 

 

 

Totalt antal sysselsatta

177 068

167 950

173 883

177 615

Varav män

..

..

113 709

108 323

Varav kvinnor

..

..

60 175

69 292