STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Genomsnittligt antal timmar per individ för juridiska bolag

11. Average number of hours per person at holdings owned by legal persons

 

1999

2003

2005

2007

 

 

 

 

 

Driftsledare

1226

1327

1329

1272

Varav män

1280

1344

1337

1298

Varav kvinnor

807

1152

1254

1000

 

 

 

 

 

Andra stadigvarande

1203

1179

1278

1251

Varav män

1306

1260

1377

1328

Varav kvinnor

1045

1054

1116

1112

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

320

306

378

305

Varav män

.. 

.. 

377

313

Varav kvinnor

..

.. 

380

294

 

 

 

 

 

Totalt

955

909

970

944

Varav män

.. 

.. 

1060

1033

Varav kvinnor

.. 

.. 

788

748